Danh sách tiểu hành tinh/353001–353100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353001 2009 BX125 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353002 2009 BC127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353003 2009 BK129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353004 2009 BH141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353005 2009 BQ143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353006 2009 BQ145 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
353007 2009 BE149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353008 2009 BV150 28/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
353009 2009 BJ152 28/01/2009 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
353010 2009 BH156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353011 2009 BY156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353012 2009 BP161 31/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
353013 2009 BD163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353014 2009 BF166 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353015 2009 BM167 29/01/2009 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
353016 2009 BX169 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353017 2009 BE170 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353018 2009 BX170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353019 2009 BU173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353020 2009 BN174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353021 2009 BK175 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353022 2009 BF178 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353023 2009 BY180 28/01/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
353024 2009 BW182 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353025 2009 BV186 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
353026 2009 BJ188 19/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353027 2009 CX7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353028 2009 CV15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353029 2009 CH17 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353030 2009 CJ21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353031 2009 CX22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353032 2009 CL25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353033 2009 CX27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353034 2009 CZ29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353035 2009 CG32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353036 2009 CQ34 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353037 2009 CY40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353038 2009 CW43 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
353039 2009 CM46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353040 2009 CO47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353041 2009 CO51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
353042 2009 CP53 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
353043 2009 CG59 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353044 2009 DU1 14/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
353045 2009 DT9 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
353046 2009 DZ14 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
353047 2009 DP25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
353048 2009 DG26 17/02/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353049 2009 DN28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353050 2009 DZ35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353051 2009 DA42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
353052 2009 DN42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
353053 2009 DT45 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353054 2009 DJ49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353055 2009 DU50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353056 2009 DK52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353057 2009 DC54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353058 2009 DM56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353059 2009 DV58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353060 2009 DB64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353061 2009 DM65 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353062 2009 DZ66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
353063 2009 DJ69 26/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
353064 2009 DO71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
353065 2009 DZ75 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353066 2009 DG77 22/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
353067 2009 DU78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353068 2009 DY78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353069 2009 DJ82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353070 2009 DJ83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353071 2009 DP83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353072 2009 DZ86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353073 2009 DE88 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353074 2009 DA92 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353075 2009 DO94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
353076 2009 DG95 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353077 2009 DH95 28/02/2009 Hibiscus N. Teamo 1,5 km MPC · JPL
353078 2009 DV98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353079 2009 DD104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
353080 2009 DE104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353081 2009 DN105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353082 2009 DU105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353083 2009 DG106 27/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353084 2009 DK111 24/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
353085 2009 DO112 26/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
353086 2009 DV114 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
353087 2009 DB115 26/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353088 2009 DF118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353089 2009 DV120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353090 2009 DR134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353091 2009 DB137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353092 2009 DP139 25/02/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
353093 2009 DA141 27/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
353094 2009 DC141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353095 2009 DE141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353096 2009 ED12 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353097 2009 EP14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353098 2009 EX14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353099 2009 EM16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353100 2009 EF17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL