Danh sách tiểu hành tinh/352801–352900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352801 2008 UW218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
352802 2008 UK223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352803 2008 UF236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
352804 2008 UB241 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352805 2008 UV242 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352806 2008 US245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352807 2008 UW257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
352808 2008 UR263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352809 2008 UO277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
352810 2008 UD281 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352811 2008 UV282 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352812 2008 UG284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
352813 2008 UL285 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352814 2008 UJ287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
352815 2008 UP287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
352816 2008 US291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
352817 2008 UZ301 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
352818 2008 UQ310 30/10/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
352819 2008 UQ312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352820 2008 UY313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
352821 2008 UX324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
352822 2008 UZ326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352823 2008 UC330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
352824 2008 UA331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
352825 2008 UL340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
352826 2008 UH343 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352827 2008 UG350 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352828 2008 UK351 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
352829 2008 UU355 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352830 2008 UX355 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352831 2008 US368 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352832 2008 UE370 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352833 2008 VN2 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352834 Málaga 2008 VN4 06/11/2008 Málaga J. M. Ruiz, G. Muler 1,0 km MPC · JPL
352835 2008 VR13 06/11/2008 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,9 km MPC · JPL
352836 2008 VU14 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
352837 2008 VU16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352838 2008 VO50 04/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
352839 2008 VK68 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352840 2008 VS68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352841 2008 VR72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352842 2008 VX72 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352843 2008 VO73 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352844 2008 VW75 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352845 2008 VN78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352846 2008 WY11 18/11/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
352847 2008 WB22 03/12/2004 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
352848 2008 WX22 18/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352849 2008 WT24 18/11/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
352850 2008 WE25 18/11/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
352851 2008 WF31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
352852 2008 WO40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352853 2008 WZ60 20/11/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
352854 2008 WO62 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
352855 2008 WG66 18/11/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
352856 2008 WK67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352857 2008 WB84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352858 2008 WV84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352859 2008 WX85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
352860 Monflier 2008 WY96 30/11/2008 Vicques M. Ory 870 m MPC · JPL
352861 2008 WB98 19/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352862 2008 WU109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352863 2008 WT112 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
352864 2008 WF115 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
352865 2008 WP116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352866 2008 WK121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352867 2008 WA125 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
352868 2008 WG139 30/11/2008 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
352869 2008 WL140 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352870 2008 XD4 02/12/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
352871 2008 XJ8 01/12/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352872 2008 XO30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352873 2008 XY31 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352874 2008 XF34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
352875 2008 XO43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352876 2008 XR43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352877 2008 XU47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352878 2008 XX48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352879 2008 XK52 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352880 2008 YH3 22/12/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
352881 2008 YO3 21/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
352882 2008 YO4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
352883 2008 YJ9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
352884 2008 YZ10 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352885 2008 YJ13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352886 2008 YT20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352887 2008 YP32 30/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
352888 2008 YQ34 31/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
352889 2008 YF35 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352890 2008 YJ37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352891 2008 YQ41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352892 2008 YD48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352893 2008 YR50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352894 2008 YA53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352895 2008 YW54 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352896 2008 YK62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352897 2008 YP66 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
352898 2008 YL71 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352899 2008 YL76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352900 2008 YQ84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL