Danh sách tiểu hành tinh/352701–352800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352701 2008 SE137 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
352702 2008 SS138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352703 2008 SO151 29/09/2008 Dauban F. Kugel 630 m MPC · JPL
352704 2008 SW151 26/09/2008 Charleston ARO 580 m MPC · JPL
352705 2008 SC152 28/09/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 940 m MPC · JPL
352706 2008 SF179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
352707 2008 SQ179 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
352708 2008 SH180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352709 2008 SM188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
352710 2008 SW189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352711 2008 SZ189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352712 2008 SM191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
352713 2008 SH195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352714 2008 SS195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352715 2008 SU202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352716 2008 SF211 28/09/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
352717 2008 SR211 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352718 2008 SK217 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
352719 2008 SU218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
352720 2008 SX222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
352721 2008 SB225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
352722 2008 SQ243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352723 2008 SO272 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
352724 2008 SU281 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
352725 2008 SV285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352726 2008 SJ287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352727 2008 SM288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352728 2008 SU288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352729 2008 SH289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
352730 2008 SX293 20/09/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
352731 2008 SC294 20/09/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
352732 2008 SK294 29/08/2008 Lulin Lulin Obs. 940 m MPC · JPL
352733 2008 SK300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
352734 2008 SG301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352735 2008 SQ301 23/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
352736 2008 SC304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352737 2008 TQ16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
352738 2008 TY20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352739 2008 TJ56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352740 2008 TC62 02/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352741 2008 TF64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
352742 2008 TO67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352743 2008 TW71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352744 2008 TT82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
352745 2008 TS98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352746 2008 TX101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352747 2008 TW104 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352748 2008 TS111 06/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352749 2008 TB117 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
352750 2008 TO117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352751 2008 TY120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352752 2008 TP121 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352753 2008 TN139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352754 2008 TG150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352755 2008 TF162 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352756 2008 TD167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
352757 2008 TH175 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352758 2008 TY177 01/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352759 2008 TC182 01/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352760 Tesorero 2008 UR4 24/10/2008 La Cañada J. Lacruz 660 m MPC · JPL
352761 2008 UL5 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
352762 2008 UW6 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
352763 2008 UJ7 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
352764 2008 UF15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352765 2008 UY16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352766 2008 UQ24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352767 2008 UD25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
352768 2008 UN32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352769 2008 UV34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352770 2008 UU41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
352771 2008 US48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352772 2008 UO49 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352773 2008 UR54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352774 2008 UB58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352775 2008 UE70 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352776 2008 UA72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352777 2008 UL72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352778 2008 UP74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352779 2008 UA78 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352780 2008 UE80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
352781 2008 UT90 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
352782 2008 UE97 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 730 m MPC · JPL
352783 2008 UT97 26/10/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
352784 2008 UH112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352785 2008 US114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
352786 2008 UP123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352787 2008 UP124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352788 2008 UN141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352789 2008 UB148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352790 2008 UT164 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352791 2008 UR179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352792 2008 UB187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
352793 2008 UF189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
352794 2008 UR197 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
352795 2008 UZ198 27/10/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
352796 2008 UD199 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
352797 2008 UR204 27/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
352798 2008 UF213 24/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
352799 2008 UM216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352800 2008 UR218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL