Danh sách tiểu hành tinh/352501–352600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352501 2008 CC37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352502 2008 CQ37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352503 2008 CL52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352504 2008 CX62 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352505 2008 CA69 07/02/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
352506 2008 CF74 09/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
352507 2008 CO74 07/02/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
352508 2008 CY74 10/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
352509 2008 CP75 10/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
352510 2008 CZ81 22/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352511 2008 CN83 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352512 2008 CJ87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352513 2008 CM89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352514 2008 CL95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352515 2008 CP98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352516 2008 CO99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352517 2008 CJ110 09/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
352518 2008 CN113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352519 2008 CU117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
352520 2008 CC118 12/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,5 km MPC · JPL
352521 2008 CX120 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
352522 2008 CP127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352523 2008 CO130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352524 2008 CK134 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
352525 2008 CR137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352526 2008 CF141 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352527 2008 CT144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352528 2008 CO148 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
352529 2008 CK149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352530 2008 CW150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352531 2008 CF155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
352532 2008 CD156 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352533 2008 CX164 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352534 2008 CP176 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
352535 2008 CD178 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
352536 2008 CT178 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
352537 2008 CG179 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352538 2008 CN179 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
352539 2008 CM180 09/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352540 2008 CQ180 09/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
352541 2008 CW185 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
352542 2008 CY190 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352543 2008 CZ190 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
352544 2008 CX192 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352545 2008 CD193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352546 2008 CZ199 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352547 2008 CG200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
352548 2008 CD201 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
352549 2008 CF202 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352550 2008 CF205 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
352551 2008 CB207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352552 2008 CQ209 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
352553 2008 CY210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352554 2008 CT211 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
352555 2008 CR212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352556 2008 CZ212 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352557 2008 CA213 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352558 2008 CK213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
352559 2008 CB214 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352560 2008 CH214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
352561 2008 CW214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
352562 2008 DG1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352563 2008 DC3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352564 2008 DW8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
352565 2008 DN10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352566 2008 DK12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
352567 2008 DW13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352568 2008 DS18 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352569 2008 DT18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352570 2008 DZ19 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352571 2008 DJ22 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352572 2008 DO22 10/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352573 2008 DS23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
352574 2008 DT24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
352575 2008 DF54 27/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
352576 2008 DA55 29/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352577 2008 DD55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352578 2008 DN55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352579 2008 DD59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352580 2008 DJ60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352581 2008 DC70 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352582 2008 DG70 18/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352583 2008 DA72 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352584 2008 DF87 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352585 2008 EJ8 03/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
352586 2008 EZ10 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
352587 2008 ER11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352588 2008 ED20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352589 2008 EG21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352590 2008 ES22 03/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
352591 2008 ED24 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352592 2008 EL27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352593 2008 ET28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352594 2008 EA41 04/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352595 2008 EP42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352596 2008 EW48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352597 2008 ET49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
352598 2008 ER52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352599 2008 EZ55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352600 2008 EB56 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL