Danh sách tiểu hành tinh/352401–352500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352401 2007 XS9 05/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
352402 2007 XS14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352403 2007 XU14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352404 2007 XC19 12/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
352405 2007 XJ26 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352406 2007 XG30 15/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352407 2007 XC40 13/12/2007 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
352408 2007 XG41 14/12/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
352409 2007 XH41 14/12/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
352410 2007 XJ42 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352411 2007 XF52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352412 2007 XX52 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352413 2007 XZ52 04/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
352414 2007 XF53 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352415 2007 XX53 14/12/2007 Charleston ARO 3,1 km MPC · JPL
352416 2007 XJ56 16/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
352417 2007 XA58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352418 2007 YN13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352419 2007 YR17 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352420 2007 YO20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352421 2007 YM22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
352422 2007 YZ35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352423 2007 YJ43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352424 2007 YV45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
352425 2007 YY48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352426 2007 YF64 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352427 2007 YL66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352428 2007 YW72 19/12/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
352429 2007 YC73 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352430 2007 YB74 31/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352431 2008 AY4 07/01/2008 Lulin LUSS 3,7 km MPC · JPL
352432 2008 AY12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352433 2008 AV13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352434 2008 AZ16 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352435 2008 AO20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352436 2008 AK21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352437 2008 AS23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352438 2008 AB25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352439 2008 AN27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352440 2008 AR28 11/01/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
352441 2008 AP34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352442 2008 AM35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352443 2008 AD36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352444 2008 AR40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352445 2008 AY41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352446 2008 AF43 10/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352447 2008 AB45 10/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352448 2008 AU49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352449 2008 AM54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352450 2008 AE59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352451 2008 AU65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352452 2008 AF68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352453 2008 AN69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352454 2008 AO73 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352455 2008 AW75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352456 2008 AQ78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352457 2008 AB84 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352458 2008 AU84 05/01/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,3 km MPC · JPL
352459 2008 AQ85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352460 2008 AA86 28/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352461 2008 AW94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352462 2008 AN100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352463 2008 AA102 19/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352464 2008 AS106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352465 2008 AO108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352466 2008 AL111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352467 2008 AC115 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352468 2008 AC117 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352469 2008 AU126 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352470 2008 AJ130 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352471 2008 AY136 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352472 2008 BN 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352473 2008 BD2 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352474 2008 BZ2 21/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352475 2008 BD4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352476 2008 BJ5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352477 2008 BL16 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
352478 2008 BV19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352479 2008 BO31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
352480 2008 BH32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352481 2008 BN33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352482 2008 BG40 30/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
352483 2008 BR41 30/01/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
352484 2008 BD48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352485 2008 BD49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352486 2008 BW49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352487 2008 BZ50 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352488 2008 BS53 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352489 2008 CF4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
352490 2008 CO4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352491 2008 CS4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352492 2008 CL5 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
352493 2008 CG8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352494 2008 CL10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352495 2008 CV10 03/02/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
352496 2008 CF14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352497 2008 CM15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
352498 2008 CL16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352499 2008 CK28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
352500 2008 CP29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL