Danh sách tiểu hành tinh/352301–352400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352301 2007 TV444 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352302 2007 TO448 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
352303 2007 TF453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
352304 2007 UT5 18/10/2007 Junk Bond D. Healy 5,9 km MPC · JPL
352305 2007 UF8 16/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
352306 2007 UB15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352307 2007 UT25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352308 2007 UE36 19/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352309 2007 UZ46 20/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
352310 2007 UM47 19/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
352311 2007 UP59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352312 2007 UE62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352313 2007 UP74 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352314 2007 UR79 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352315 2007 UF81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352316 2007 US82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352317 2007 UE86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352318 2007 UM91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352319 2007 UZ103 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352320 2007 UN106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352321 2007 UG109 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352322 2007 UQ113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352323 2007 UB114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352324 2007 UN116 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352325 2007 US123 31/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352326 2007 UX126 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352327 2007 UB128 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352328 2007 UC129 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352329 2007 UW130 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352330 2007 UM136 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352331 2007 UY139 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352332 2007 UB142 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352333 Sylvievauclair 2007 VV 01/11/2007 Marly P. Kocher 2,7 km MPC · JPL
352334 2007 VL7 02/11/2007 Eskridge G. Hug 3,2 km MPC · JPL
352335 2007 VV12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352336 2007 VC14 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352337 2007 VG28 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352338 2007 VS44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352339 2007 VG47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352340 2007 VA58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352341 2007 VK66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352342 2007 VA74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352343 2007 VO75 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352344 2007 VL85 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352345 2007 VA86 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
352346 2007 VX100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352347 2007 VW105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352348 2007 VB108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352349 2007 VG110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352350 2007 VT124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352351 2007 VQ133 02/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
352352 2007 VN136 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352353 2007 VW166 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352354 2007 VY167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352355 2007 VX170 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352356 2007 VB183 08/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
352357 2007 VA185 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
352358 2007 VO190 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352359 2007 VP190 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352360 2007 VX203 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352361 2007 VD205 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352362 2007 VJ206 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352363 2007 VH210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352364 2007 VN214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352365 2007 VB216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352366 2007 VO216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352367 2007 VS233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352368 2007 VR242 12/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352369 2007 VH243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352370 2007 VG244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
352371 2007 VL254 15/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352372 2007 VA255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352373 2007 VG260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
352374 2007 VM263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352375 2007 VM269 14/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
352376 2007 VF278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352377 2007 VL286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352378 2007 VW294 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352379 2007 VD298 11/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
352380 2007 VE299 11/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
352381 2007 VF304 07/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352382 2007 VU309 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352383 2007 VN318 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352384 2007 VZ323 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
352385 2007 VD328 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
352386 2007 VO331 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352387 2007 VP331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352388 2007 WB6 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
352389 2007 WP8 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352390 2007 WK11 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352391 2007 WG15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352392 2007 WM22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352393 2007 WV36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352394 2007 WQ38 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352395 2007 WM51 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352396 2007 WG56 29/11/2007 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
352397 2007 WS62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
352398 2007 WA63 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352399 2007 XY1 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352400 2007 XM5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL