Danh sách tiểu hành tinh/352201–352300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352201 2007 RA288 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352202 2007 RY289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352203 2007 RF291 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352204 2007 RR295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352205 2007 RH311 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
352206 2007 RV312 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
352207 2007 RZ315 13/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
352208 2007 SV10 21/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 1,5 km MPC · JPL
352209 2007 SH11 20/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
352210 2007 SB12 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
352211 2007 SZ12 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352212 2007 SE22 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352213 2007 TW2 03/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
352214 2007 TY4 02/10/2007 Charleston ARO 1,3 km MPC · JPL
352215 2007 TN18 04/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
352216 2007 TJ20 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352217 2007 TJ24 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352218 2007 TP30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352219 2007 TZ31 05/10/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
352220 2007 TB33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352221 2007 TC34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352222 2007 TQ35 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
352223 2007 TD56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352224 2007 TZ63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352225 2007 TB65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352226 2007 TT65 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352227 2007 TV66 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
352228 2007 TF67 03/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
352229 2007 TD70 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352230 2007 TD73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
352231 2007 TL78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352232 2007 TJ79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352233 2007 TP82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352234 2007 TR82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
352235 2007 TW107 04/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352236 2007 TO111 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352237 2007 TY125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352238 2007 TB132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
352239 2007 TV134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352240 2007 TZ136 08/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352241 2007 TS137 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
352242 2007 TG139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352243 2007 TW142 14/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,9 km MPC · JPL
352244 2007 TO143 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
352245 2007 TO150 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
352246 2007 TB161 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
352247 2007 TQ162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
352248 2007 TJ163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
352249 2007 TC165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
352250 2007 TC168 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
352251 2007 TV169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
352252 2007 TF172 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
352253 2007 TB174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352254 2007 TJ178 10/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
352255 2007 TZ180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
352256 2007 TS186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
352257 2007 TQ188 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352258 2007 TF195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352259 2007 TG201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352260 2007 TR209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352261 2007 TY213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352262 2007 TU214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352263 2007 TT215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352264 2007 TG222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352265 2007 TJ247 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
352266 2007 TM250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352267 2007 TM266 07/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352268 2007 TB269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352269 2007 TD270 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
352270 2007 TX278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352271 2007 TC284 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352272 2007 TQ285 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352273 2007 TF298 11/10/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 2,4 km MPC · JPL
352274 2007 TZ306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352275 2007 TV310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352276 2007 TQ322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352277 2007 TZ337 13/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
352278 2007 TZ350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352279 2007 TS353 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352280 2007 TT371 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352281 2007 TO372 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
352282 2007 TR372 13/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,2 km MPC · JPL
352283 2007 TN377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352284 2007 TX378 13/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352285 2007 TQ388 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352286 2007 TR392 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352287 2007 TM396 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352288 2007 TS399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352289 2007 TU411 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352290 2007 TY413 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352291 2007 TZ413 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352292 2007 TG419 10/10/2007 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
352293 2007 TR419 02/10/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
352294 2007 TG421 11/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352295 2007 TG426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352296 2007 TW426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352297 2007 TW429 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352298 2007 TT434 11/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
352299 2007 TB441 10/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
352300 2007 TO442 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL