Danh sách tiểu hành tinh/353101–353200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353101 2009 ET18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353102 2009 EZ19 15/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353103 2009 EK22 25/10/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
353104 2009 ET22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353105 2009 EG24 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353106 2009 EM26 15/03/2009 Antares ARO 2,9 km MPC · JPL
353107 2009 EP28 03/03/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
353108 2009 FV1 17/03/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
353109 2009 FV2 18/03/2009 Dauban F. Kugel 3,0 km MPC · JPL
353110 2009 FA3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353111 2009 FR7 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353112 2009 FO8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353113 2009 FV13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
353114 2009 FR14 20/03/2009 Vicques M. Ory 5,9 km MPC · JPL
353115 2009 FW15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353116 2009 FL19 21/03/2009 Vicques M. Ory 3,9 km MPC · JPL
353117 2009 FE24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
353118 2009 FJ24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
353119 2009 FJ26 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353120 2009 FC37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353121 2009 FO37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353122 2009 FF50 28/03/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
353123 2009 FW50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353124 2009 FZ50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353125 2009 FK51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353126 2009 FA58 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353127 2009 FR58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353128 2009 FZ58 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353129 2009 FS59 28/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
353130 2009 FU59 29/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
353131 2009 FX61 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353132 2009 FS67 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353133 2009 FZ67 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353134 2009 FP71 31/03/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
353135 2009 FR71 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353136 2009 FW75 23/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353137 2009 GU1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
353138 2009 GX4 15/04/2009 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
353139 2009 HG4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353140 2009 HE5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353141 2009 HK8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353142 2009 HR8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353143 2009 HT11 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353144 2009 HV12 16/04/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
353145 2009 HJ16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353146 2009 HS16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353147 2009 HT26 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353148 2009 HU28 18/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353149 2009 HS34 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353150 2009 HH39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353151 2009 HY41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353152 2009 HM42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353153 2009 HN48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353154 2009 HT48 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353155 2009 HN63 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353156 2009 HK64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353157 2009 HG65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
353158 2009 HY65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
353159 2009 HE70 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353160 2009 HW73 19/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
353161 2009 HX84 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
353162 2009 HT89 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
353163 2009 HR100 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353164 2009 HE104 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353165 2009 HQ106 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353166 2009 JP6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353167 2009 JU17 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
353168 2009 KR3 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353169 2009 KE4 24/05/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
353170 2009 KH6 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353171 2009 LU 11/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
353172 2009 LG3 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353173 2009 LZ4 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353174 2009 MQ1 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
353175 2009 ML3 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353176 2009 MA7 23/06/2009 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
353177 2009 OF21 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
353178 2009 QK59 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353179 2009 RA12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353180 2009 RG14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
353181 2009 RW31 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353182 2009 RR63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353183 2009 RF64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353184 2009 RQ64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353185 2009 RT64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353186 2009 RR67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353187 2009 RK68 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
353188 2009 RR68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
353189 Iasus 2009 RQ76 13/09/2009 Palomar PTF 13 km MPC · JPL
353190 2009 ST 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
353191 2009 SJ48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353192 2009 ST50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353193 2009 SH58 13/02/2002 Apache Point SDSS 8,6 km MPC · JPL
353194 2009 SM100 17/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 12 km MPC · JPL
353195 2009 SP119 13/02/2002 Apache Point SDSS 7,7 km MPC · JPL
353196 2009 SF156 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
353197 2009 SW185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353198 2009 SB200 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353199 2009 SU211 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353200 2009 SA246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL