Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/352101–352200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352101 2007 AE6 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
352102 2007 AG12 13/01/2007 Mauna Kea D. D. Balam 450 m MPC · JPL
352103 2007 AN20 10/01/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
352104 2007 BA5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
352105 2007 BS9 17/01/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
352106 2007 BB17 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352107 2007 BF20 23/01/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
352108 2007 BX55 24/01/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
352109 2007 BD59 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352110 2007 CM22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352111 2007 CS55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
352112 2007 CO59 10/02/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
352113 2007 CU59 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
352114 2007 CG65 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
352115 2007 DD32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
352116 2007 DU98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352117 2007 EB39 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352118 2007 EK56 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
352119 2007 EO139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352120 2007 EO141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352121 2007 EP182 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352122 2007 EU190 13/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352123 2007 EZ198 10/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
352124 2007 EZ214 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352125 2007 EJ223 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352126 2007 FJ46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352127 2007 FO49 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352128 2007 GZ40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
352129 2007 GO62 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
352130 2007 GY65 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
352131 2007 GU73 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
352132 2007 HF23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352133 2007 HH55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352134 2007 HJ61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
352135 2007 HX68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352136 2007 HW77 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352137 2007 HQ97 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352138 2007 JN8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
352139 2007 JL26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352140 2007 JV38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352141 2007 JB45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352142 2007 LB18 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352143 2007 LR32 15/06/2007 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
352144 2007 MU12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352145 2007 MC17 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352146 2007 MH27 23/06/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
352147 2007 OD5 23/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 820 m MPC · JPL
352148 Tarcisiozani 2007 PH 04/08/2007 Lumezzane M. Micheli, G. P. Pizzetti 1,9 km MPC · JPL
352149 2007 PU7 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
352150 2007 PA10 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352151 2007 PC10 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
352152 2007 PZ22 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
352153 2007 PM24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
352154 2007 PV45 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352155 2007 PP47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
352156 2007 PE48 11/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
352157 2007 PB50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352158 2007 QN 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
352159 2007 QS11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352160 2007 RE 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 1,2 km MPC · JPL
352161 2007 RJ7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
352162 2007 RV15 12/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,1 km MPC · JPL
352163 2007 RO19 05/09/2007 Lulin Observatory LUSS 2,5 km MPC · JPL
352164 2007 RE24 03/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352165 2007 RL24 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352166 2007 RM29 04/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352167 2007 RN39 08/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 900 m MPC · JPL
352168 2007 RB41 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
352169 2007 RE53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352170 2007 RZ66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352171 2007 RP75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352172 2007 RQ78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352173 2007 RF81 10/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352174 2007 RH90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352175 2007 RT93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352176 2007 RM114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352177 2007 RM118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
352178 2007 RN125 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352179 2007 RP138 15/09/2007 Antares ARO 2,2 km MPC · JPL
352180 2007 RD143 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352181 2007 RL147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
352182 2007 RM165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352183 2007 RM173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352184 2007 RZ184 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352185 2007 RW189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352186 2007 RN204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352187 2007 RU207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352188 2007 RF213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352189 2007 RK221 14/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
352190 2007 RP227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352191 2007 RS230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352192 2007 RD233 12/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352193 2007 RM243 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
352194 2007 RX246 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352195 2007 RQ249 13/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352196 2007 RS272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352197 2007 RF277 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
352198 2007 RT283 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352199 2007 RF284 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352200 2007 RZ284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL