Danh sách tiểu hành tinh/35301–35400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35301 1996 XE 01/12/1996 Oohira T. Urata 6,4 km MPC · JPL
35302 1996 XD6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
35303 1996 XR6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
35304 1996 XY11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
35305 1996 XB12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
35306 1996 XQ17 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
35307 1996 XG20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
35308 1996 XJ20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35309 1996 YF3 24/12/1996 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
35310 1997 AX1 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
35311 1997 AE2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
35312 1997 AX2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
35313 Hangtianyuan 1997 AC6 02/01/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
35314 1997 AW8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
35315 1997 AX9 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
35316 Monella 1997 AW13 11/01/1997 Sormano P. Sicoli, M. Cavagna 4,2 km MPC · JPL
35317 1997 AQ23 14/01/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
35318 1997 BD1 25/01/1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
35319 1997 BU4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
35320 1997 BR8 30/01/1997 Črni Vrh H. Mikuž 3,6 km MPC · JPL
35321 1997 CU9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
35322 1997 CX16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 8,1 km MPC · JPL
35323 1997 CD26 13/02/1997 Oohira T. Urata 4,1 km MPC · JPL
35324 Orlandi 1997 ET7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 12 km MPC · JPL
35325 Claudiaguarnieri 1997 EU7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,8 km MPC · JPL
35326 Lucastrabla 1997 EV7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,6 km MPC · JPL
35327 1997 EP13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
35328 1997 EH15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
35329 1997 EG34 04/03/1997 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35330 1997 EN35 04/03/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
35331 1997 EO47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
35332 1997 EY52 08/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35333 1997 EW55 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35334 Yarkovsky 1997 FO1 31/03/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,9 km MPC · JPL
35335 1997 FU1 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
35336 1997 FO2 31/03/1997 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
35337 1997 FB3 31/03/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35338 1997 GD7 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
35339 1997 GS16 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
35340 1997 GV18 03/04/1997 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
35341 1997 GT22 06/04/1997 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35342 1997 GZ24 07/04/1997 Goodricke-Pigott M. T. Chamberlin 8,8 km MPC · JPL
35343 1997 GV36 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,9 km MPC · JPL
35344 1997 HX6 30/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
35345 1997 HY6 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35346 Ivanoferri 1997 JX 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 7,2 km MPC · JPL
35347 Tallinn 1997 JN12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
35348 1997 JO18 08/05/1997 Burlington T. Handley 10 km MPC · JPL
35349 1997 LY12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
35350 Lespaul 1997 LP14 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
35351 1997 MP3 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35352 Texas 1997 PD2 07/08/1997 Needville W. G. Dillon, R. Pepper 1,3 km MPC · JPL
35353 1997 RW9 08/09/1997 Ondřejov P. Pravec 3,0 km MPC · JPL
35354 1997 SP1 22/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
35355 1997 SB2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
35356 Vondrák 1997 SL3 25/09/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
35357 Haraldlesch 1997 SX9 28/09/1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,2 km MPC · JPL
35358 Lorifini 1997 SL17 27/09/1997 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 5,9 km MPC · JPL
35359 1997 SO33 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
35360 1997 TY11 07/10/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
35361 1997 TH26 11/10/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
35362 1997 TZ26 07/10/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
35363 1997 TV28 06/10/1997 La Silla UDTS 19 km MPC · JPL
35364 Donaldpray 1997 UT 21/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
35365 Cooney 1997 UU 21/10/1997 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
35366 Kaifeng 1997 UP4 18/10/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
35367 1997 UW7 28/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
35368 1997 UB8 28/10/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
35369 1997 UJ11 29/10/1997 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
35370 Daisakyu 1997 UF21 29/10/1997 Saji Saji Obs. 2,9 km MPC · JPL
35371 Yokonozaki 1997 UZ21 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,3 km MPC · JPL
35372 1997 UN24 28/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
35373 1997 UT25 25/10/1997 La Silla UDTS 1,7 km MPC · JPL
35374 1997 VK 01/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
35375 1997 VP1 01/11/ 1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
35376 1997 VJ5 08/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
35377 1997 WN2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
35378 1997 WN12 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35379 1997 WS20 25/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35380 1997 WJ21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
35381 1997 WH31 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35382 1997 WJ36 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35383 1997 WU36 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35384 1997 WK37 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35385 1997 WL37 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
35386 1997 WM43 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35387 1997 WY44 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35388 1997 WY56 25/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
35389 1997 XO 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
35390 1997 XW 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
35391 Uzan 1997 XN3 03/12/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
35392 1997 XD5 06/12/1997 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
35393 1997 XJ5 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
35394 Countbasie 1997 XD9 07/12/1997 Caussols CERGA 6,3 km MPC · JPL
35395 1997 XM10 04/12/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 2,3 km MPC · JPL
35396 1997 XF11 06/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
35397 1997 YJ 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35398 1997 YR 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
35399 1997 YQ1 20/12/1997 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
35400 1997 YU2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL