Danh sách tiểu hành tinh/35401–35500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35401 1997 YW2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 4,0 km MPC · JPL
35402 1997 YK3 17/12/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
35403 Latimer 1997 YW4 22/12/1997 Needville C. Gustava, K. Rivich 2,0 km MPC · JPL
35404 1997 YV5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
35405 1997 YU7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
35406 1997 YH8 28/12/1997 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
35407 1997 YF11 28/12/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
35408 1997 YS13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
35409 1997 YT13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
35410 1997 YC15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
35411 1997 YX16 29/12/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
35412 1997 YN17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35413 1998 AS 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
35414 1998 AC3 03/01/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
35415 1998 AD3 03/01/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
35416 1998 AC4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
35417 1998 AT4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
35418 1998 AP5 08/01/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
35419 Beckysmethurst 1998 AC6 08/01/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
35420 1998 AG6 08/01/1998 Caussols ODAS 6,6 km MPC · JPL
35421 1998 AO6 04/01/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
35422 1998 AF7 05/01/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
35423 1998 AL7 06/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
35424 1998 BK 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
35425 1998 BY 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
35426 1998 BN1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
35427 1998 BJ2 20/01/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35428 1998 BS2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,6 km MPC · JPL
35429 Bochartdesaron 1998 BW4 18/01/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
35430 1998 BT6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35431 1998 BY6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
35432 1998 BG9 24/01/1998 Haleakala NEAT 490 m MPC · JPL
35433 1998 BP9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
35434 1998 BF13 24/01/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35435 1998 BL13 24/01/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35436 1998 BU15 24/01/1998 Haleakala NEAT 9,5 km MPC · JPL
35437 1998 BN19 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35438 1998 BZ22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
35439 1998 BK25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
35440 1998 BG30 29/01/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
35441 Kyoko 1998 BH33 31/01/1998 Mishima M. Akiyama 3,7 km MPC · JPL
35442 1998 BR33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
35443 1998 BG42 20/01/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
35444 Giuliamarconcini 1998 BU43 25/01/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,8 km MPC · JPL
35445 1998 CY 05/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,2 km MPC · JPL
35446 Stáňa 1998 CK1 06/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,7 km MPC · JPL
35447 1998 CW2 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
35448 1998 CX2 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
35449 1998 CR3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
35450 1998 CV4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35451 1998 CW4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
35452 1998 DF10 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
35453 1998 DE13 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
35454 1998 DE14 27/02/1998 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
35455 1998 DN14 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
35456 1998 DF15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
35457 1998 DN15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
35458 1998 DU15 23/02/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
35459 1998 DG20 27/02/1998 Ondřejov L. Kotková 5,2 km MPC · JPL
35460 1998 DU20 26/02/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
35461 Mazzucato 1998 DM23 26/02/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
35462 Maramkaire 1998 DW23 27/02/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
35463 1998 DJ32 22/02/1998 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
35464 1998 DC33 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 6,6 km MPC · JPL
35465 Emilianoricci 1998 DF33 27/02/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 3,2 km MPC · JPL
35466 1998 DO34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35467 1998 ED 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
35468 1998 EW2 02/03/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
35469 1998 ED3 02/03/1998 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
35470 1998 EC8 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
35471 1998 ED8 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
35472 1998 EJ8 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
35473 1998 EZ8 09/03/1998 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
35474 1998 EA9 09/03/1998 Uccle T. Pauwels 3,4 km MPC · JPL
35475 1998 EP9 06/03/1998 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
35476 1998 EN10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
35477 1998 ER10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
35478 1998 EG11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
35479 1998 FT4 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
35480 1998 FN5 24/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,9 km MPC · JPL
35481 1998 FA8 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35482 1998 FJ11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
35483 1998 FQ12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
35484 1998 FC14 25/03/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
35485 1998 FZ14 24/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,1 km MPC · JPL
35486 1998 FH15 27/03/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,3 km MPC · JPL
35487 1998 FK16 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35488 1998 FJ21 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35489 1998 FE22 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
35490 1998 FD27 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35491 1998 FQ27 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35492 1998 FA29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35493 1998 FG29 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35494 1998 FZ31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35495 1998 FO32 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35496 1998 FC33 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
35497 1998 FT33 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35498 1998 FC35 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
35499 1998 FO35 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35500 1998 FP39 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL