Danh sách tiểu hành tinh/34301–34400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34301 2000 QO171 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34302 Riagalanos 2000 QU172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34303 2000 QN173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
34304 Alainagarza 2000 QB178 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34305 2000 QN179 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
34306 2000 QP183 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34307 Arielhaas 2000 QT183 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34308 Roberthall 2000 QC185 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34309 2000 QY186 26/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34310 Markhannum 2000 QA187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34311 2000 QE188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34312 Deahaupt 2000 QO188 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34313 Lisahevner 2000 QQ188 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34314 Jasonlee 2000 QN189 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34315 2000 QJ190 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34316 Christineleo 2000 QS190 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34317 Fabianmak 2000 QH191 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34318 2000 QV192 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34319 Neilmilburn 2000 QD193 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
34320 Davidmonge 2000 QU195 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
34321 Russellmotter 2000 QY195 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34322 Marknandor 2000 QW196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34323 Williamrose 2000 QN198 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34324 Jeremyschwartz 2000 QB199 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34325 Terrencevale 2000 QN201 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34326 Zhaurova 2000 QF202 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34327 2000 QS203 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34328 2000 QR204 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34329 2000 QO206 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34330 2000 QB209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34331 2000 QH209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34332 2000 QU209 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34333 2000 QG211 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34334 2000 QG212 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34335 2000 QR214 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34336 2000 QT214 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34337 2000 QR215 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34338 2000 QM216 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34339 2000 QH218 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34340 2000 QN224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
34341 2000 QW224 26/08/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
34342 2000 QK227 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34343 2000 QU227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34344 2000 QP229 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
34345 2000 RY 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34346 2000 RJ1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34347 2000 RN1 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34348 2000 RF3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34349 2000 RQ7 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34350 2000 RW7 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34351 Decatur 2000 RZ8 03/09/2000 Emerald Lane L. Ball 3,5 km MPC · JPL
34352 2000 RJ13 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34353 2000 RX17 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34354 2000 RL18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34355 2000 RB20 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34356 2000 RR20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34357 2000 RO21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34358 2000 RV22 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34359 2000 RN26 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
34360 2000 RS28 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34361 2000 RT28 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34362 2000 RK30 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34363 2000 RT30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34364 2000 RZ30 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34365 2000 RS34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34366 Rosavestal 2000 RP36 04/09/2000 Palmer Divide B. D. Warner 7,6 km MPC · JPL
34367 2000 RQ40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34368 2000 RA41 03/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34369 2000 RA42 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34370 2000 RY42 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34371 2000 RC43 03/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34372 2000 RS44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34373 2000 RT44 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34374 2000 RP48 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34375 2000 RP49 05/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34376 2000 RO54 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34377 2000 RQ54 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34378 2000 RV54 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34379 2000 RU55 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34380 2000 RV55 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34381 2000 RW55 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
34382 2000 RG56 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34383 2000 RH56 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34384 2000 RW61 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34385 2000 RE62 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34386 2000 RP62 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34387 2000 RX62 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34388 2000 RE63 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34389 2000 RJ65 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34390 2000 RJ66 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34391 2000 RX67 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34392 2000 RT68 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34393 2000 RL69 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34394 2000 RC70 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34395 2000 RS73 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34396 2000 RT74 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34397 2000 RJ76 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34398 Terryschmidt 2000 RK78 09/09/2000 Palmer Divide B. D. Warner 5,0 km MPC · JPL
34399 Hachiojihigashi 2000 RD79 07/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,4 km MPC · JPL
34400 2000 RC81 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL