Danh sách tiểu hành tinh/352001–352100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352001 2006 UG221 17/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352002 2006 UH227 20/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
352003 2006 UA253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352004 2006 UG253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352005 2006 UE274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352006 2006 UK287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352007 2006 UZ289 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352008 2006 UK329 23/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
352009 2006 UN332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
352010 2006 UR334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352011 2006 UG335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352012 2006 UM346 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352013 2006 UT360 27/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
352014 2006 VC5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352015 2006 VP7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352016 2006 VB8 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352017 2006 VR13 12/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
352018 2006 VW15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352019 2006 VA17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352020 2006 VS17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352021 2006 VC22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352022 2006 VP24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352023 2006 VP27 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352024 2006 VB30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352025 2006 VJ36 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
352026 2006 VM45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352027 2006 VS54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352028 2006 VE56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352029 2006 VR58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352030 2006 VR59 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
352031 2006 VX67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
352032 2006 VA68 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352033 2006 VK73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352034 2006 VN73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
352035 2006 VV80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352036 2006 VT83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352037 2006 VU84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352038 2006 VK86 14/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
352039 2006 VH87 14/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352040 2006 VY89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352041 2006 VU97 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352042 2006 VV104 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352043 2006 VT107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352044 2006 VX107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352045 2006 VD109 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352046 2006 VA112 13/11/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
352047 2006 VO129 15/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
352048 2006 VR142 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
352049 2006 VX145 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352050 2006 VH146 15/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
352051 2006 VN152 09/11/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
352052 2006 VB154 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352053 2006 VO155 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
352054 2006 VT155 15/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352055 2006 VR173 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352056 2006 VX173 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
352057 2006 WW33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352058 2006 WG36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352059 2006 WW36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352060 2006 WF50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352061 2006 WV50 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352062 2006 WA57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352063 2006 WU58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352064 2006 WM72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352065 2006 WL73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352066 2006 WM73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352067 2006 WG85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352068 2006 WL94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352069 2006 WY107 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
352070 2006 WH108 19/11/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
352071 2006 WC111 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352072 2006 WQ111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352073 2006 WW113 20/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352074 2006 WB116 20/11/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
352075 2006 WM128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
352076 2006 WN130 26/11/2006 Jornada D. S. Dixon 3,4 km MPC · JPL
352077 2006 WU132 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352078 2006 WC149 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352079 2006 WM151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
352080 2006 WN174 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352081 2006 WT187 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352082 2006 WG188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352083 2006 WB193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352084 2006 WH193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
352085 2006 WZ199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
352086 2006 XW6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
352087 2006 XY8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352088 2006 XD11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352089 2006 XZ22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352090 2006 XU23 07/08/2005 Needville J. Dellinger 2,1 km MPC · JPL
352091 2006 XC31 12/12/2006 Marly P. Kocher 6,3 km MPC · JPL
352092 2006 XC56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
352093 2006 XW63 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352094 2006 XM71 13/12/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
352095 2006 XR71 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352096 2006 YP10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352097 2006 YN26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352098 2006 YD40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352099 2006 YP45 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
352100 2006 YM53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL