Danh sách tiểu hành tinh/351801–351900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351801 2006 KW23 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
351802 2006 KG29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351803 2006 KG45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351804 2006 KD46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
351805 2006 KF57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351806 2006 KP68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
351807 2006 KH74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351808 2006 KU86 27/05/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
351809 2006 KN96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351810 2006 KD141 24/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
351811 2006 LM4 11/06/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
351812 2006 LZ7 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
351813 2006 MW12 19/06/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351814 2006 OK7 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
351815 2006 OF15 30/07/2006 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
351816 2006 OZ21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
351817 2006 PC7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351818 2006 PP7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351819 2006 PH12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351820 2006 PK12 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351821 2006 PR19 13/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351822 2006 PG25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351823 2006 PB32 15/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351824 2006 PG32 15/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351825 2006 PS32 15/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
351826 2006 PF40 14/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351827 2006 QQ26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351828 2006 QX30 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351829 2006 QY40 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351830 2006 QY45 19/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351831 2006 QN49 22/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351832 2006 QD51 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351833 2006 QV71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351834 2006 QC95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
351835 2006 QS100 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351836 2006 QK102 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351837 2006 QJ103 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351838 2006 QQ103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
351839 2006 QV110 30/08/2006 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
351840 2006 QX117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
351841 2006 QB120 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351842 2006 QF136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
351843 2006 QQ138 16/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351844 2006 QF139 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351845 2006 QX158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351846 2006 QN180 23/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
351847 2006 RZ2 14/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
351848 2006 RZ10 12/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
351849 2006 RO21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351850 2006 RM22 11/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
351851 2006 RP23 13/09/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351852 2006 RC29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351853 2006 RD29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351854 2006 RR31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351855 2006 RA34 12/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351856 2006 RS41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351857 2006 RP75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351858 2006 RO97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351859 2006 RT104 14/09/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,7 km MPC · JPL
351860 2006 RC121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351861 2006 SX 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351862 2006 SZ 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
351863 2006 SZ1 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
351864 2006 SP2 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351865 2006 SF24 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
351866 2006 SA26 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
351867 2006 SL32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351868 2006 SA38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351869 2006 ST42 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
351870 2006 SP50 16/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351871 2006 SH69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351872 2006 ST72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351873 2006 SS77 21/09/2006 Kanab E. E. Sheridan 1,9 km MPC · JPL
351874 2006 SB80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351875 2006 SK81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351876 2006 SO84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351877 2006 SP84 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
351878 2006 ST93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351879 2006 ST111 07/03/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
351880 2006 SR130 17/09/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
351881 2006 SH139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
351882 2006 SQ139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
351883 2006 SJ147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351884 2006 ST151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351885 2006 SA164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351886 2006 SO189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351887 2006 SO194 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
351888 2006 SQ202 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351889 2006 SA211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
351890 2006 SU216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351891 2006 SZ216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351892 2006 SL220 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351893 2006 SZ223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
351894 2006 SU229 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351895 2006 SU230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351896 2006 SN237 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351897 2006 SF241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351898 2006 SE242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351899 2006 SZ249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351900 2006 SS252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL