Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/351501–351600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351501 2005 QQ188 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
351502 2005 RA4 03/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351503 2005 RS7 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
351504 2005 RY13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351505 2005 RW14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
351506 2005 RQ26 08/09/2005 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
351507 2005 RK29 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
351508 2005 RN33 13/09/2005 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
351509 2005 RS33 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 750 m MPC · JPL
351510 2005 RF41 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351511 2005 RR44 01/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351512 2005 RH46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
351513 2005 SH43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351514 2005 SW47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
351515 2005 SV54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351516 2005 SN67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351517 2005 ST74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
351518 2005 SO84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351519 2005 SF103 25/09/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
351520 2005 SH108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351521 2005 SL118 28/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351522 2005 SQ118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351523 2005 SC119 28/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
351524 2005 SO126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
351525 2005 SY129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
351526 2005 SY130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
351527 2005 SG137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
351528 2005 SU140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351529 2005 SJ141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
351530 2005 SF166 28/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
351531 2005 SC173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351532 2005 SA188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
351533 2005 SL193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351534 2005 SM194 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351535 2005 SS194 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351536 2005 SC195 30/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
351537 2005 SP212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
351538 2005 SD220 29/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
351539 2005 SS250 23/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351540 2005 SD259 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351541 2005 SC263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351542 2005 TY6 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351543 2005 TP10 02/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351544 2005 TD13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
351545 2005 TE15 04/10/2005 Palomar NEAT 410 m MPC · JPL
351546 2005 TA29 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
351547 2005 TF36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351548 2005 TN72 05/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351549 2005 TJ73 06/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
351550 2005 TX73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
351551 2005 TY97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
351552 2005 TK100 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351553 2005 TB113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351554 2005 TT132 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351555 2005 TK134 10/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
351556 2005 TW146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351557 2005 TN148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
351558 2005 TO177 04/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351559 2005 TA193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
351560 2005 TJ194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
351561 2005 UR23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351562 2005 UY53 23/10/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
351563 2005 UU60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
351564 2005 UJ143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
351565 2005 UD157 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351566 2005 UU164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351567 2005 UR178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351568 2005 UN180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351569 2005 UU221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
351570 2005 UQ240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
351571 2005 UA244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351572 2005 UH246 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
351573 2005 UF251 23/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
351574 2005 UU271 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351575 2005 UB280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
351576 2005 UE283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351577 2005 UO290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351578 2005 UB317 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
351579 2005 UF326 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351580 2005 UY352 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351581 2005 UR358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351582 2005 UC364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351583 2005 UQ428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351584 2005 UQ438 28/10/2005 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
351585 2005 UL455 29/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
351586 2005 UT456 30/10/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
351587 2005 UJ457 31/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351588 2005 UA481 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
351589 2005 UT485 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
351590 2005 UF488 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
351591 2005 UH496 26/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
351592 2005 UA510 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
351593 2005 UT511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351594 2005 UR513 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351595 2005 UW514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
351596 2005 US524 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351597 2005 UW524 31/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
351598 2005 UO527 25/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
351599 2005 VK16 03/11/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
351600 2005 VT32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL