Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/351401–351500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351401 2005 EA246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351402 2005 ET250 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351403 2005 ES253 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351404 2005 EA263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351405 2005 EB265 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351406 2005 FS 16/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351407 2005 FZ7 30/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
351408 2005 FN11 17/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
351409 2005 FP12 16/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351410 2005 FO14 16/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
351411 2005 GB2 01/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351412 2005 GD7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351413 2005 GJ7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351414 2005 GT7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
351415 2005 GR22 04/04/2005 Kitami K. Endate 2,0 km MPC · JPL
351416 2005 GZ23 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
351417 2005 GJ25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
351418 2005 GE33 03/04/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
351419 2005 GF37 02/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
351420 2005 GE38 03/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
351421 2005 GU40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
351422 2005 GA43 18/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
351423 2005 GL45 05/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
351424 2005 GL48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
351425 2005 GT65 02/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351426 2005 GC66 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
351427 2005 GN80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351428 2005 GX104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351429 2005 GV111 05/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
351430 2005 GD119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
351431 2005 GR122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
351432 2005 GO150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351433 2005 GD160 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351434 2005 GD163 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
351435 2005 GK173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351436 2005 GJ210 09/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
351437 2005 GS227 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351438 2005 HG1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351439 2005 HD2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351440 2005 HX2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351441 2005 JY8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,3 km MPC · JPL
351442 2005 JD16 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
351443 2005 JR35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351444 2005 JP54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351445 2005 JL78 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351446 2005 JB103 09/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351447 2005 JV108 14/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
351448 2005 JS118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351449 2005 JA141 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351450 2005 JN141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
351451 2005 JO160 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351452 2005 JW160 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351453 2005 KY10 30/05/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
351454 2005 KW13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
351455 2005 LU8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351456 2005 LB28 09/06/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351457 2005 MA22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351458 2005 MJ22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351459 2005 MB28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351460 2005 MF36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351461 2005 MO39 29/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351462 2005 NL10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
351463 2005 NH30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351464 2005 NG35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351465 2005 NB40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
351466 2005 NZ65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351467 2005 NX94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
351468 2005 NY122 04/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
351469 2005 OG1 19/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
351470 2005 OU8 29/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
351471 2005 PU8 04/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351472 2005 PW11 04/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
351473 2005 PW21 06/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351474 2005 PW23 06/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351475 2005 PH27 10/08/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,9 km MPC · JPL
351476 2005 QQ7 24/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
351477 2005 QU13 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
351478 2005 QG18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
351479 2005 QU35 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
351480 2005 QV39 26/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
351481 2005 QQ59 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351482 2005 QJ79 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
351483 2005 QY95 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
351484 2005 QC97 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351485 2005 QO100 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351486 2005 QJ102 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
351487 2005 QE103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351488 2005 QK103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351489 2005 QZ110 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
351490 2005 QL112 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351491 2005 QO119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351492 2005 QW125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
351493 2005 QH128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351494 2005 QT147 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
351495 2005 QZ149 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
351496 2005 QR153 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
351497 2005 QQ163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351498 2005 QC166 31/08/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
351499 2005 QN167 27/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
351500 2005 QN182 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL