Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/351101–351200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351101 2003 UU263 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351102 2003 UW267 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351103 2003 UC272 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
351104 2003 UP282 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351105 2003 UT317 17/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
351106 2003 UH318 16/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351107 2003 UX325 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
351108 2003 UL334 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
351109 2003 UX347 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
351110 2003 UX352 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351111 2003 UK354 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351112 2003 UG378 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
351113 2003 UC390 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351114 2003 UT393 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
351115 2003 VN2 14/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351116 2003 VV8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351117 2003 WR2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351118 2003 WE3 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
351119 2003 WT16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
351120 2003 WQ30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351121 2003 WE66 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351122 2003 WA73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351123 2003 WE73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351124 2003 WJ80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351125 2003 WR82 19/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351126 2003 WF83 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
351127 2003 WZ85 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
351128 2003 WP86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351129 2003 WS92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
351130 2003 WO101 21/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351131 2003 WL112 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351132 2003 WP112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351133 2003 WY112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351134 2003 WK113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351135 2003 WX131 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351136 2003 WM142 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351137 2003 WE150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
351138 2003 WX152 26/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
351139 2003 WX160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351140 2003 WB168 19/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
351141 2003 WT170 21/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351142 2003 XX15 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351143 2003 XX22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351144 2003 XM36 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
351145 2003 YR13 17/12/2003 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
351146 2003 YB15 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351147 2003 YY19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
351148 2003 YG28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351149 2003 YE31 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
351150 2003 YO44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351151 2003 YC48 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
351152 2003 YD52 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
351153 2003 YE55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351154 2003 YJ80 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
351155 2003 YJ106 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351156 2003 YF133 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
351157 2003 YW149 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351158 2003 YX160 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351159 2003 YF167 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351160 2003 YL169 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351161 2003 YT173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351162 2003 YJ181 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351163 2004 AO6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351164 2004 AL12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351165 2004 AG19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
351166 2004 BQ2 16/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
351167 2004 BQ3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
351168 2004 BE5 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351169 2004 BO11 16/01/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351170 2004 BH14 18/01/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,7 km MPC · JPL
351171 2004 BX22 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
351172 2004 BO29 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
351173 2004 BH30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
351174 2004 BE52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
351175 2004 BR52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351176 2004 BP62 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351177 2004 BO64 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351178 2004 BM67 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
351179 2004 BM76 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
351180 2004 BE84 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
351181 2004 BB98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351182 2004 BP115 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
351183 2004 BN117 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
351184 2004 BJ150 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351185 2004 CE1 19/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
351186 2004 CV28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351187 2004 CB37 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351188 2004 CF44 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351189 2004 CM56 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
351190 2004 CE67 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
351191 2004 CF67 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
351192 2004 CN70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
351193 2004 CH78 11/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351194 2004 DH23 18/02/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
351195 2004 DK24 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
351196 2004 DO26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351197 2004 DL49 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
351198 2004 DD52 25/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
351199 2004 DD56 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351200 2004 EQ69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL