Danh sách tiểu hành tinh/34201–34300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34201 2000 QX54 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34202 Sionaprasad 2000 QB55 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34203 2000 QO55 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34204 Quryshi 2000 QR55 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34205 Mizerak 2000 QR57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34206 Zhiyuewang 2000 QM60 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34207 2000 QR65 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34208 Danielzhang 2000 QR66 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34209 2000 QP67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34210 2000 QV67 28/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
34211 2000 QE68 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34212 2000 QZ68 28/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
34213 2000 QF69 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
34214 2000 QA72 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34215 Stutigarg 2000 QD72 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34216 2000 QK75 24/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34217 2000 QA78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34218 Padiyath 2000 QC78 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34219 Megantang 2000 QM80 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34220 Pelagiamajoni 2000 QO84 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34221 2000 QW84 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34222 2000 QS85 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34223 2000 QD87 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34224 Maggiechen 2000 QG87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34225 Fridberg 2000 QT87 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34226 2000 QM88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34227 Daveyhuang 2000 QX89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34228 2000 QF90 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34229 2000 QE92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34230 2000 QF93 25/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34231 Isanisingh 2000 QL93 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34232 2000 QL94 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34233 Caldwell 2000 QD95 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34234 Andrewfang 2000 QS95 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34235 Ellafeiner 2000 QZ95 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34236 Firester 2000 QJ96 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34237 Sarahgao 2000 QO96 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34238 2000 QU96 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34239 Louisgolowich 2000 QX96 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34240 Charleyhutch 2000 QP98 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34241 Skylerjones 2000 QZ98 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34242 2000 QD100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34243 2000 QR100 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34244 2000 QF101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34245 Andrewkomo 2000 QG101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34246 Kopparapu 2000 QO102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34247 2000 QC103 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34248 2000 QE104 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34249 Leolo 2000 QY108 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34250 Mamichael 2000 QA112 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34251 Rohanmehrotra 2000 QR112 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34252 Orlovsky 2000 QE113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34253 Nitya 2000 QH114 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34254 Mihirpatel 2000 QN114 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34255 2000 QR115 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34256 Advaitpatil 2000 QK116 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34257 2000 QU116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34258 Pentland 2000 QO119 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34259 Abprabhakaran 2000 QS119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34260 2000 QG120 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34261 Musharahman 2000 QK120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34262 Michaelren 2000 QP120 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34263 2000 QV121 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34264 Sadhuka 2000 QN124 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34265 2000 QC125 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34266 Schweinfurth 2000 QF125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34267 Haniya 2000 QC126 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34268 Gracetian 2000 QP128 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34269 2000 QV130 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34270 2000 QW131 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34271 Vinjaivale 2000 QH132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34272 Veeramacheneni 2000 QQ132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34273 Franklynwang 2000 QS134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34274 2000 QM135 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34275 2000 QE136 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34276 2000 QW136 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34277 Davidxingwu 2000 QH138 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34278 Justinxie 2000 QE139 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34279 Alicezhang 2000 QJ139 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34280 Victoradler 2000 QP140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34281 Albritton 2000 QR141 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34282 Applegate 2000 QX142 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34283 Bagley 2000 QM146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34284 Seancampbell 2000 QR146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34285 Dorothydady 2000 QA147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34286 2000 QF147 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34287 2000 QG147 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
34288 Bevindaglen 2000 QU149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34289 Johndell 2000 QC150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34290 2000 QQ150 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34291 2000 QS150 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34292 2000 QK151 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34293 Khiemdoba 2000 QJ152 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34294 Taylordufford 2000 QM152 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34295 2000 QN152 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34296 2000 QT153 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34297 Willfrazer 2000 QH156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34298 2000 QH159 31/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
34299 2000 QF162 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34300 Brendafrost 2000 QV166 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL