Danh sách tiểu hành tinh/351001–351100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351001 2003 HM42 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351002 2003 HJ44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
351003 2003 JC 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351004 2003 JE13 03/05/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
351005 2003 KH4 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351006 2003 KX7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351007 2003 MT1 21/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
351008 2003 OZ27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351009 2003 PQ1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
351010 2003 QA28 20/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351011 2003 QX34 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351012 2003 QF43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351013 2003 QK52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
351014 2003 QR55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
351015 2003 QS71 28/07/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
351016 2003 QM78 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351017 2003 RZ4 03/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
351018 2003 RU18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
351019 2003 RK20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351020 2003 SJ9 17/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
351021 2003 SK10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351022 2003 SV11 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
351023 2003 SH38 16/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
351024 2003 SF40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351025 2003 SW41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351026 2003 SF53 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351027 2003 SS55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
351028 2003 SX77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351029 2003 SP92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351030 2003 SD107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
351031 2003 SG111 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
351032 2003 SN125 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351033 2003 SY129 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351034 2003 SS145 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
351035 2003 SP148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351036 2003 SM157 05/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
351037 2003 SH165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351038 2003 SY167 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
351039 2003 SB170 22/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351040 2003 SC170 22/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,4 km MPC · JPL
351041 2003 SU193 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351042 2003 SX196 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
351043 2003 SL207 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
351044 2003 SM208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
351045 2003 SU226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
351046 2003 SR227 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
351047 2003 ST228 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351048 2003 SQ240 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351049 2003 SN244 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
351050 2003 SG248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351051 2003 SM248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351052 2003 SU254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351053 2003 SM255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351054 2003 SW259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351055 2003 SV273 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351056 2003 SP278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351057 2003 SA291 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351058 2003 SH296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
351059 2003 SK299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
351060 2003 SW301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
351061 2003 SS324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351062 2003 SO335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
351063 2003 SG393 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
351064 2003 SQ401 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
351065 2003 SX405 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
351066 2003 SJ428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351067 2003 SG430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351068 2003 TS13 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351069 2003 TY26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
351070 2003 TE59 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
351071 2003 UY8 16/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351072 2003 UF11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351073 2003 UR11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351074 2003 UW40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
351075 2003 UN51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
351076 2003 UT51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351077 2003 UU53 18/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
351078 2003 UH55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
351079 2003 US59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
351080 2003 UF65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
351081 2003 UE77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351082 2003 UC83 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351083 2003 UR86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351084 2003 UT106 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
351085 2003 UG112 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351086 2003 UC122 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
351087 2003 UX125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351088 2003 UH137 22/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
351089 2003 UH172 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351090 2003 UV174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351091 2003 UC178 21/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
351092 2003 UF204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351093 2003 UW207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351094 2003 UR223 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351095 2003 UO241 24/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
351096 2003 UT243 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351097 2003 UM246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
351098 2003 UV247 24/10/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
351099 2003 UZ248 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351100 2003 UZ251 26/10/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL