Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/351901–352000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351901 2006 SO261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351902 2006 SK262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
351903 2006 SY291 24/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
351904 2006 SA292 25/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351905 2006 ST310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
351906 2006 SD317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351907 2006 SR324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351908 2006 SA332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351909 2006 SL354 30/09/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
351910 2006 SP355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
351911 2006 SO356 30/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
351912 2006 SM357 30/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
351913 2006 SM358 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351914 2006 SH374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
351915 2006 SX374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
351916 2006 SB377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
351917 2006 SL382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
351918 2006 SB386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
351919 2006 SL386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
351920 2006 SE387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
351921 2006 SO388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
351922 2006 SC389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
351923 2006 SQ389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
351924 2006 SK404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
351925 2006 SO407 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
351926 2006 SH411 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
351927 2006 SO411 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
351928 2006 TN4 27/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351929 2006 TH18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351930 2006 TM24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
351931 2006 TR25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351932 2006 TF28 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
351933 2006 TV31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351934 2006 TS33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351935 2006 TD35 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351936 2006 TQ35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
351937 2006 TO36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
351938 2006 TA37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
351939 2006 TW43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351940 2006 TC44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
351941 2006 TN51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
351942 2006 TE58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
351943 2006 TB61 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351944 2006 TF72 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
351945 2006 TQ74 02/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
351946 2006 TO80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351947 2006 TC81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
351948 2006 TW81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
351949 2006 TU84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351950 2006 TF85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
351951 2006 TQ85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
351952 2006 TU85 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
351953 2006 TA88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
351954 2006 TK88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351955 2006 TC95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351956 2006 TJ99 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
351957 2006 TO102 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
351958 2006 TB113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
351959 2006 TH113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
351960 2006 TZ114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
351961 2006 TQ117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 5,1 km MPC · JPL
351962 2006 TV122 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351963 2006 TQ128 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351964 2006 TG129 12/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
351965 2006 UV2 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
351966 2006 UC7 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351967 2006 UK7 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
351968 2006 UA13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
351969 2006 UR14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
351970 2006 UT19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351971 2006 UD28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351972 2006 UG30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
351973 2006 UD45 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
351974 2006 UH56 19/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
351975 2006 UR59 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
351976 2006 UP64 23/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
351977 2006 UB70 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351978 2006 UZ83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351979 2006 UC85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
351980 2006 UG98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
351981 2006 UR98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
351982 2006 UR100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351983 2006 US107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
351984 2006 UH125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351985 2006 UF131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
351986 2006 UV134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
351987 2006 UK136 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
351988 2006 UD156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
351989 2006 UF179 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
351990 2006 UJ179 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
351991 2006 UX183 28/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
351992 2006 UA188 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351993 2006 UG188 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351994 2006 US190 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
351995 2006 UZ191 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
351996 2006 UK192 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
351997 2006 UA194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351998 2006 UF203 22/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
351999 2006 UF208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352000 2006 UL210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also