Danh sách tiểu hành tinh/350901–351000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350901 2002 RH70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
350902 2002 RG86 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
350903 2002 RC92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
350904 2002 RR93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
350905 2002 RG97 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350906 2002 RJ158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
350907 2002 RU199 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
350908 2002 RJ211 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
350909 2002 RU236 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
350910 2002 RX244 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
350911 2002 RH256 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
350912 2002 RG261 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350913 2002 RR267 03/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
350914 2002 RC272 04/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350915 2002 RA281 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
350916 2002 RY291 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
350917 2002 RV292 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350918 2002 RW293 17/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
350919 2002 SZ49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350920 2002 SV63 16/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350921 2002 TO21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350922 2002 TL24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350923 2002 TS28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350924 2002 TJ93 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
350925 2002 TB95 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350926 2002 TF103 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350927 2002 TL117 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
350928 2002 TO163 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
350929 2002 TG166 22/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350930 2002 TT202 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
350931 2002 TW218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350932 2002 TO263 10/10/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
350933 2002 TX272 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350934 2002 TA294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
350935 2002 TK320 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
350936 2002 TM365 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
350937 2002 TE369 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
350938 2002 TP378 15/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
350939 2002 UB37 31/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350940 2002 UT53 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
350941 2002 UA59 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
350942 2002 VK21 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350943 2002 VC22 05/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
350944 2002 VZ24 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350945 2002 VT54 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350946 2002 VD61 05/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
350947 2002 VD88 10/11/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
350948 2002 VY100 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350949 2002 VU133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
350950 2002 VF143 05/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
350951 2002 WN18 01/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
350952 2002 WK29 16/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
350953 2002 XD28 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350954 2002 XK72 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
350955 2002 YA14 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350956 2003 AD4 03/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350957 2003 AG20 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350958 2003 AM30 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350959 2003 AR69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350960 2003 AU90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
350961 2003 AO91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350962 2003 BT2 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350963 2003 BK28 26/01/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
350964 2003 BT35 28/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
350965 2003 BO77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350966 2003 BS79 31/01/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350967 2003 CZ 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350968 2003 CH14 06/02/2003 Wrightwood J. W. Young 2,8 km MPC · JPL
350969 Boiohaemum 2003 DK13 27/02/2003 Kleť KLENOT 2,9 km MPC · JPL
350970 2003 ED1 05/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350971 2003 EA22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350972 2003 EL30 06/03/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
350973 2003 EN31 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350974 2003 EM38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
350975 2003 EN50 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350976 2003 FY19 22/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
350977 2003 FS31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350978 2003 FZ36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
350979 2003 FC46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350980 2003 FW50 25/03/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
350981 2003 FA71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350982 2003 FL71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350983 2003 FP78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350984 2003 FZ85 28/03/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
350985 2003 FN87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350986 2003 FA106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350987 2003 FP131 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
350988 2003 GW 04/04/2003 Haleakala NEAT APO 1,6 km MPC · JPL
350989 2003 GC12 01/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
350990 2003 GE30 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
350991 2003 GQ34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350992 2003 GP41 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350993 2003 GH42 09/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
350994 2003 GT42 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350995 2003 GF45 08/04/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350996 2003 GH57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
350997 2003 HB2 22/04/2003 Nashville R. Clingan 4,0 km MPC · JPL
350998 2003 HR16 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
350999 2003 HK20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
351000 2003 HR26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also