Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/350501–350600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350501 1999 VS210 13/11/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
350502 1999 WQ17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350503 1999 XX8 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350504 1999 XR54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
350505 1999 XS111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350506 1999 XP131 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
350507 1999 XR163 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350508 1999 XT226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350509 Vepřoknedlozelo 2000 AH204 14/01/2000 Kleť M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
350510 2000 AN212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350511 2000 AB218 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350512 2000 AP247 02/01/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350513 2000 BG19 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,8 km MPC · JPL
350514 2000 BC34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350515 2000 BK38 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350516 2000 BV40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350517 2000 CA55 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350518 2000 CH72 04/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
350519 2000 CS107 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
350520 2000 CY140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
350521 2000 DY34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
350522 2000 DU88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350523 2000 EA14 03/03/2000 Catalina CSS 220 m MPC · JPL
350524 2000 EA137 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
350525 2000 FC3 27/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350526 2000 FZ13 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
350527 2000 FZ14 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350528 2000 FB53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350529 2000 GQ88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
350530 2000 JQ19 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
350531 2000 KE 23/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
350532 2000 KL69 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
350533 2000 LC33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
350534 2000 QX37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
350535 2000 QY44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350536 2000 QY69 29/08/2000 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
350537 2000 RS59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350538 2000 RZ60 01/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350539 2000 RM90 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
350540 2000 SF35 24/09/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350541 2000 SH47 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350542 2000 SO89 22/09/2000 Collins Obs. A. J. Cecce 1,4 km MPC · JPL
350543 2000 SV97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350544 2000 SQ158 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350545 2000 SV173 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350546 2000 SJ183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350547 2000 SG189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350548 2000 SD192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350549 2000 SO204 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350550 2000 SH225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350551 2000 SL296 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350552 2000 SN310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350553 2000 SL327 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
350554 2000 SE370 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350555 2000 TM7 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350556 2000 TG22 03/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
350557 2000 TD61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350558 2000 UM29 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350559 2000 UE30 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350560 2000 UM34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350561 2000 UR64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350562 2000 UB74 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350563 2000 UN75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350564 2000 UK102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350565 2000 UN110 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
350566 2000 WY183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
350567 2000 WM190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
350568 2000 XH4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
350569 2000 YY2 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350570 2000 YU38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350571 2000 YX49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350572 2000 YR97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350573 2001 BT75 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
350574 2001 BN83 18/01/2001 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
350575 2001 DE62 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350576 2001 EH15 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350577 2001 FW88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350578 2001 HG65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350579 2001 KX63 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
350580 2001 MW8 19/06/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350581 2001 OC55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350582 2001 OU79 29/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
350583 2001 PL15 09/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
350584 2001 PP15 09/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
350585 2001 PH16 09/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350586 2001 PZ42 12/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
350587 2001 QR15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350588 2001 QT44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350589 2001 QP61 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350590 2001 QU82 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350591 2001 QT124 19/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350592 2001 QH143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350593 2001 QJ200 22/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350594 2001 QU261 25/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
350595 2001 QH272 19/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
350596 2001 QZ291 16/08/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
350597 2001 QB295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350598 2001 RG24 07/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350599 2001 RY42 06/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350600 2001 RG57 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL