Danh sách tiểu hành tinh/351601–351700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351601 2005 VX82 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
351602 2005 VU87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
351603 2005 VH102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
351604 2005 VL112 08/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
351605 2005 VP113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351606 2005 VG114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
351607 2005 VF119 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
351608 2005 VZ124 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,4 km MPC · JPL
351609 2005 VO127 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351610 2005 VS130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 820 m MPC · JPL
351611 2005 VG133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
351612 2005 VS133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 5,2 km MPC · JPL
351613 2005 WR11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
351614 2005 WL51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351615 2005 WU55 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
351616 2005 WQ98 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351617 2005 WT103 28/11/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
351618 2005 WQ104 28/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
351619 2005 WA139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351620 2005 WC160 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
351621 2005 WA174 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351622 2005 WF179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
351623 2005 WU193 28/11/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
351624 2005 WL195 25/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
351625 2005 WE204 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
351626 2005 WK204 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
351627 2005 XW7 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
351628 2005 XO26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
351629 2005 XG37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
351630 2005 XQ64 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
351631 2005 XQ71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
351632 2005 XO86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351633 2005 YT5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351634 2005 YH16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
351635 2005 YT22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351636 2005 YQ23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351637 2005 YG34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351638 2005 YF45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351639 2005 YA53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351640 2005 YL57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351641 2005 YY69 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
351642 2005 YK70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351643 2005 YM78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
351644 2005 YS78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351645 2005 YP80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
351646 2005 YD91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351647 2005 YO106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351648 2005 YO115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351649 2005 YY123 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351650 2005 YG127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351651 2005 YJ130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351652 2005 YA131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
351653 2005 YL151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
351654 2005 YT155 25/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
351655 2005 YA161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
351656 2005 YF166 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
351657 2005 YZ168 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
351658 2005 YU192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351659 2005 YF193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
351660 2005 YJ205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
351661 2005 YW205 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351662 2005 YC246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351663 2005 YH249 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
351664 2006 AP2 05/01/2006 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
351665 2006 AA12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
351666 2006 AE23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
351667 2006 AD32 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351668 2006 AG37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351669 2006 AZ39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
351670 2006 AZ42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
351671 2006 AB49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351672 2006 AQ50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
351673 2006 AL64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
351674 2006 AY64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
351675 2006 AA66 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
351676 2006 AX72 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
351677 2006 AM78 11/01/2006 Wrightwood J. W. Young 800 m MPC · JPL
351678 2006 AB89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
351679 2006 BK20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
351680 2006 BL21 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
351681 2006 BG27 20/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351682 2006 BH30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
351683 2006 BQ32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
351684 2006 BK33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351685 2006 BL36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351686 2006 BJ38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351687 2006 BL46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
351688 2006 BQ46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
351689 2006 BV58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351690 2006 BA59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
351691 2006 BL67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351692 2006 BL82 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
351693 2006 BC85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
351694 2006 BK85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351695 2006 BE86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
351696 2006 BM134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
351697 2006 BT134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
351698 2006 BG140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
351699 2006 BB141 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
351700 2006 BT155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL