Danh sách tiểu hành tinh/34101–34200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34101 Hesrivastava 2000 PT15 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34102 Shawnzhang 2000 PO16 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34103 Suganthkannan 2000 PP17 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34104 Jeremiahpate 2000 PY19 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34105 2000 PD20 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34106 Sakhrani 2000 PP22 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34107 Kashfiarahman 2000 PX22 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34108 2000 PN23 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34109 2000 PX23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34110 2000 PX24 03/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
34111 2000 PZ24 03/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34112 2000 PC25 03/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34113 2000 PL25 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
34114 2000 PU26 05/08/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
34115 2000 PV26 05/08/2000 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
34116 2000 PW26 05/08/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
34117 2000 PA27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34118 2000 PC27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34119 2000 PY27 09/08/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
34120 2000 PL28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
34121 2000 PJ29 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34122 2000 PQ29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34123 Uedayukika 2000 QD 25/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 13 km MPC · JPL
34124 2000 QS 22/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,9 km MPC · JPL
34125 2000 QZ 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 5,5 km MPC · JPL
34126 2000 QA1 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 5,5 km MPC · JPL
34127 Adamnayak 2000 QN2 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34128 Hannahbrown 2000 QO2 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34129 Madisonsneve 2000 QN3 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34130 Isabellaivy 2000 QW3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34131 2000 QY3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34132 Theoguerin 2000 QX4 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34133 Charlesfenske 2000 QU5 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34134 Zlokapa 2000 QW5 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34135 Rahulsubra 2000 QX5 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34136 2000 QF6 24/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
34137 Lonnielinda 2000 QL6 21/08/2000 Terre Haute C. Wolfe 1,8 km MPC · JPL
34138 Frasso Sabino 2000 QE9 25/08/2000 Frasso Sabino Frasso Sabino Obs. 4,2 km MPC · JPL
34139 Lucabarcelo 2000 QU10 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34140 2000 QE11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34141 Antonwu 2000 QZ11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34142 Sachinkonan 2000 QE12 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34143 Heeric 2000 QE13 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34144 Alexandersun 2000 QX14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34145 2000 QV15 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34146 2000 QH16 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34147 Vengadesan 2000 QV16 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34148 Marchuo 2000 QX16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34149 2000 QL17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34150 2000 QK18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34151 2000 QH19 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34152 Kendrazhang 2000 QW19 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34153 Deeannguo 2000 QZ19 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34154 Anushkanair 2000 QC20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34155 2000 QJ22 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34156 Gopalakrishnan 2000 QT22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34157 2000 QU22 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34158 Rachelchang 2000 QB24 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34159 Ryanthorpe 2000 QJ24 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34160 2000 QS26 26/08/2000 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
34161 Michaellee 2000 QC27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34162 Yegnesh 2000 QV27 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34163 Neyveli 2000 QY27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34164 Anikacheerla 2000 QQ28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34165 Nikhilcheerla 2000 QW28 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34166 Neildeshmukh 2000 QQ30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34167 2000 QS30 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34168 2000 QP31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34169 2000 QA33 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34170 2000 QX33 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
34171 2000 QZ34 26/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
34172 Camillemiles 2000 QU37 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34173 2000 QY37 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34174 2000 QP38 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
34175 Joshuadong 2000 QG39 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34176 Balamurugan 2000 QT39 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34177 Amandawilson 2000 QD40 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34178 Sarahmarie 2000 QM41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34179 Bryanchun 2000 QT41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34180 Jessicayoung 2000 QP42 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34181 Patnaik 2000 QT42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34182 Sachan 2000 QC44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34183 Yeshdoctor 2000 QG44 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34184 Hegde 2000 QZ44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34185 2000 QP47 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34186 2000 QT47 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34187 Tomaino 2000 QW47 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34188 Clarawagner 2000 QB48 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34189 Ambatipudi 2000 QD48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34190 Erinsmith 2000 QA49 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34191 Jakhete 2000 QR49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34192 Sappington 2000 QE50 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34193 Annakoonce 2000 QT52 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34194 Serenajing 2000 QW52 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34195 2000 QA54 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34196 2000 QB54 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34197 Susrinivasan 2000 QD54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34198 Oliverleitner 2000 QM54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34199 Amyjin 2000 QV54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34200 Emmasun 2000 QW54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL