Danh sách tiểu hành tinh/349901–350000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349901 2009 FX35 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349902 2009 FU38 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349903 2009 FS43 30/03/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349904 2009 FZ43 29/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
349905 2009 FP47 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
349906 2009 FD48 25/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,3 km MPC · JPL
349907 2009 FV68 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
349908 2009 FN74 17/03/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
349909 2009 HD8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
349910 2009 HQ9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
349911 2009 HT79 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349912 2009 HN90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349913 2009 KX8 24/05/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349914 2009 KX13 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349915 2009 QA30 20/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349916 2009 QE59 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
349917 2009 RB14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349918 2009 SU154 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
349919 2009 SZ166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
349920 2009 SC211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
349921 2009 SB280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
349922 2009 TW42 01/10/2009 Charleston ARO 780 m MPC · JPL
349923 2009 UF8 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
349924 2009 UW91 09/03/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
349925 2009 WC26 22/11/2009 Catalina CSS APO 920 m MPC · JPL
349926 2009 WV41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349927 2009 WB50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349928 2009 WD106 25/11/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
349929 2009 WT202 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349930 2009 XH17 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
349931 2009 XE18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349932 2009 XO18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349933 2009 YF7 19/12/2009 La Silla D. L. Rabinowitz 29 km MPC · JPL
349934 2010 AX5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349935 2010 AD9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
349936 2010 AC12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349937 2010 AN15 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349938 2010 AP29 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349939 2010 AH50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349940 2010 AK53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349941 2010 CY2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349942 2010 CR22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349943 2010 CO29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349944 2010 CH32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349945 2010 CD52 14/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
349946 2010 CE62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349947 2010 CP63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349948 2010 CC69 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349949 2010 CN69 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
349950 2010 CL85 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349951 2010 CR107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349952 2010 CY107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
349953 2010 CK119 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349954 2010 CR123 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
349955 2010 CO127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349956 2010 CS146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349957 2010 CM166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349958 2010 CK182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
349959 2010 CC222 08/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
349960 2010 DK20 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349961 2010 DO30 19/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
349962 2010 DP31 03/07/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
349963 2010 DV31 17/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
349964 2010 DO46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
349965 2010 DP65 26/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
349966 2010 ER7 03/03/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
349967 2010 ET7 03/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
349968 2010 ES21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349969 2010 EG29 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349970 2010 EA35 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
349971 2010 EE40 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349972 2010 EW66 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349973 2010 EE67 12/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
349974 2010 ES77 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
349975 2010 EX85 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
349976 2010 EC86 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349977 2010 EG90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349978 2010 EP103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349979 2010 EO108 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349980 2010 EH110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349981 2010 EQ113 05/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
349982 2010 ED121 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349983 2010 EL123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349984 2010 EG124 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349985 2010 ER127 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
349986 2010 ES131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349987 2010 EK134 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349988 2010 EW140 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349989 2010 EO171 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349990 2010 EY171 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
349991 2010 FM20 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349992 2010 FD29 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349993 2010 FE85 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349994 2010 FS88 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
349995 2010 FE92 20/03/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
349996 2010 FU92 14/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
349997 2010 FY98 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349998 2010 GP27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349999 2010 GC28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350000 2010 GM28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also