Danh sách tiểu hành tinh/350801–350900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350801 2002 CU202 14/01/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
350802 2002 CL208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350803 2002 CD209 10/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350804 2002 CO211 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350805 2002 CT214 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350806 2002 CJ216 10/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350807 2002 CD230 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350808 2002 CF249 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350809 2002 CP257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
350810 2002 CM260 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
350811 2002 CV265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350812 2002 CV275 09/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
350813 2002 CW275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350814 2002 CB276 09/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
350815 2002 CN297 11/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350816 2002 CP301 11/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350817 2002 CC310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
350818 2002 CP316 06/02/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
350819 2002 DO 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,5 km MPC · JPL
350820 2002 DS13 16/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
350821 2002 DT15 06/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350822 2002 EM2 09/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
350823 2002 EA38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
350824 2002 EN38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350825 2002 ER38 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
350826 2002 ET51 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350827 2002 EG61 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350828 2002 ED97 11/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
350829 2002 EA99 15/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350830 2002 ED103 09/03/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
350831 2002 EG103 09/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350832 2002 ED107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
350833 2002 EB109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
350834 2002 ER120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350835 2002 ED122 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
350836 2002 EO157 13/03/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
350837 2002 EJ158 05/03/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
350838 Gorelysheva 2002 EH163 27/10/2011 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,6 km MPC · JPL
350839 2002 FH7 22/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350840 2002 FF17 17/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
350841 2002 FB26 19/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
350842 2002 FS37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350843 2002 GO8 04/04/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
350844 2002 GU45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350845 2002 GE53 05/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
350846 2002 GU56 06/04/2002 Kvistaberg UDAS 5,8 km MPC · JPL
350847 2002 GP62 08/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
350848 2002 GZ66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
350849 2002 GB76 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350850 2002 GF103 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350851 2002 GY106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
350852 2002 GF179 02/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
350853 2002 JG140 10/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
350854 2002 JH140 10/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
350855 2002 LZ43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
350856 2002 LC63 13/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
350857 2002 MP7 16/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
350858 2002 NK5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
350859 2002 NR17 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350860 2002 NM36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350861 2002 NY48 20/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
350862 2002 NS58 12/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
350863 2002 NY65 09/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
350864 2002 NS79 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350865 2002 NC80 17/10/2011 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Szing 1,4 km MPC · JPL
350866 2002 NO80 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350867 2002 OU6 20/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
350868 2002 OZ19 22/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350869 2002 OY36 02/04/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
350870 2002 OF37 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350871 2002 PR9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
350872 2002 PG43 10/08/2002 Socorro LINEAR AMO 680 m MPC · JPL
350873 2002 PB87 04/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
350874 2002 PF105 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350875 2002 PL112 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
350876 2002 PV184 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
350877 2002 QH8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350878 2002 QH17 26/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
350879 2002 QS30 29/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
350880 2002 QK56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
350881 2002 QC57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
350882 2002 QS57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
350883 2002 QF93 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350884 2002 QW104 26/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350885 2002 QV105 30/08/2002 Palomar Palomar Obs. 2,0 km MPC · JPL
350886 2002 QZ118 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
350887 2002 QN121 16/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
350888 2002 QO124 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
350889 2002 QF129 18/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
350890 2002 QD141 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350891 2002 QY142 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350892 2002 QB145 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350893 2002 QG150 19/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
350894 2002 QB151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350895 2002 QX152 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
350896 2002 QA154 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
350897 2002 RE 01/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350898 2002 RX3 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350899 2002 RC4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
350900 2002 RB7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL