Danh sách tiểu hành tinh/350701–350800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350701 2001 WU36 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350702 2001 WV44 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350703 2001 WS64 20/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
350704 2001 WW67 20/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
350705 2001 WE69 20/11/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350706 2001 WZ75 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350707 2001 WF83 20/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350708 2001 XB14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350709 2001 XR57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350710 2001 XD70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350711 2001 XW74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350712 2001 XN80 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
350713 2001 XP88 14/12/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
350714 2001 XN93 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350715 2001 XW95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350716 2001 XO105 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350717 2001 XU110 11/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350718 2001 XL117 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350719 2001 XA126 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350720 2001 XR147 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350721 2001 XY148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350722 2001 XD150 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350723 2001 XB155 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350724 2001 XG160 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350725 2001 XM162 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350726 2001 XY162 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
350727 2001 XP176 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350728 2001 XM186 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350729 2001 XE193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350730 2001 XC208 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350731 2001 XT221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350732 2001 XF223 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350733 2001 XK228 15/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350734 2001 XZ252 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350735 2001 XV256 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350736 2001 YO17 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350737 2001 YG22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350738 2001 YK27 18/12/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
350739 2001 YX34 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350740 2001 YT35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350741 2001 YG37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
350742 2001 YA55 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
350743 2001 YY79 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350744 2001 YC89 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350745 2001 YC124 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350746 2001 YP126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350747 2001 YY128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350748 2001 YN134 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350749 2001 YO151 19/12/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
350750 2001 YC160 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
350751 2002 AW 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch APO · 250 m MPC · JPL
350752 2002 AR17 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350753 2002 AD18 05/01/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350754 2002 AR28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
350755 2002 AW33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350756 2002 AF43 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
350757 2002 AT45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350758 2002 AK51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350759 2002 AU66 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350760 2002 AE73 08/01/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
350761 2002 AM75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350762 2002 AR76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350763 2002 AW79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
350764 2002 AJ109 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350765 2002 AZ115 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350766 2002 AM146 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350767 2002 AJ153 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
350768 2002 AW171 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350769 2002 AU183 06/01/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
350770 2002 AJ191 12/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
350771 2002 BL14 19/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350772 2002 BO25 25/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
350773 2002 BE27 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
350774 2002 BO32 26/01/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
350775 2002 CM5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
350776 2002 CU6 01/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350777 2002 CA11 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350778 2002 CM11 02/02/2002 Eskridge G. Hug 900 m MPC · JPL
350779 2002 CO21 05/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
350780 2002 CS25 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350781 2002 CW34 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350782 2002 CG36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350783 2002 CX47 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
350784 2002 CA68 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350785 2002 CF71 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350786 2002 CE82 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
350787 2002 CU87 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
350788 2002 CX87 07/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350789 2002 CY115 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
350790 2002 CL122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350791 2002 CR130 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
350792 2002 CE134 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350793 2002 CJ152 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350794 2002 CM159 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
350795 2002 CW168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350796 2002 CX175 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350797 2002 CK177 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350798 2002 CO184 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350799 2002 CX187 10/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350800 2002 CJ201 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL