Danh sách tiểu hành tinh/349801–349900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349801 2009 BL94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349802 2009 BJ95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349803 2009 BL99 28/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
349804 2009 BM99 28/01/2009 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
349805 2009 BR106 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
349806 2009 BE110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349807 2009 BQ110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349808 2009 BS116 29/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349809 2009 BB122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349810 2009 BR131 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
349811 2009 BT131 18/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349812 2009 BA141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349813 2009 BH145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349814 2009 BL157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349815 2009 BF158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349816 2009 BR163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349817 2009 BY165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349818 2009 BC170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349819 2009 BU174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349820 2009 BA176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349821 2009 BG180 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349822 2009 BU181 26/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
349823 2009 BM184 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
349824 2009 BJ186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349825 2009 BO186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349826 2009 CU6 14/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 1,4 km MPC · JPL
349827 2009 CM7 01/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349828 2009 CU11 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349829 2009 CY14 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349830 2009 CO15 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349831 2009 CW18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349832 2009 CV19 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349833 2009 CJ22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349834 2009 CB23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349835 2009 CY25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349836 2009 CF26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349837 2009 CU33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349838 2009 CX36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349839 2009 CS37 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349840 2009 CF43 14/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349841 2009 CX48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349842 2009 CV49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349843 2009 CE52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349844 2009 CC55 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
349845 2009 CY55 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
349846 2009 CO59 05/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
349847 2009 CS61 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
349848 2009 CT62 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349849 2009 CF63 01/02/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
349850 2009 CR65 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349851 2009 DA2 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
349852 2009 DN7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349853 2009 DX15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
349854 2009 DX18 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349855 2009 DU19 21/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349856 2009 DW19 21/02/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
349857 2009 DE21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349858 2009 DJ26 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349859 2009 DJ35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349860 2009 DY35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349861 2009 DW41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
349862 2009 DX43 21/02/2009 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,4 km MPC · JPL
349863 2009 DS47 28/02/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
349864 2009 DQ50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349865 2009 DG53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349866 2009 DU56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349867 2009 DY57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349868 2009 DX59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349869 2009 DD62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349870 2009 DB63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349871 2009 DO65 22/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349872 2009 DZ68 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349873 2009 DC71 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
349874 2009 DA74 26/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349875 2009 DR76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349876 2009 DN78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349877 2009 DC81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349878 2009 DG81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349879 2009 DK81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349880 2009 DD84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349881 2009 DS84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349882 2009 DZ84 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349883 2009 DJ87 27/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
349884 2009 DM109 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349885 2009 DT118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349886 2009 DA125 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349887 2009 DP125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349888 2009 DM126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349889 2009 DL129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349890 2009 DZ130 22/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349891 2009 DE133 27/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
349892 2009 DM134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
349893 2009 DP136 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349894 2009 EN12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349895 2009 ED30 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349896 2009 FB23 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
349897 2009 FM24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
349898 2009 FA28 22/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
349899 2009 FE32 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 5,0 km MPC · JPL
349900 2009 FM34 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL