Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/350601–350700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350601 2001 RG104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350602 2001 RT104 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350603 2001 RK105 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350604 2001 RW130 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350605 2001 RB139 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
350606 2001 SK11 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350607 2001 SA17 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350608 2001 SX27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350609 2001 SJ41 16/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350610 2001 SN67 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350611 2001 SG76 16/09/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
350612 2001 SW79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350613 2001 SZ96 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350614 2001 SS113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
350615 2001 SS134 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
350616 2001 SF144 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350617 2001 SS171 16/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
350618 2001 SK187 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350619 2001 SN198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350620 2001 SS207 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350621 2001 SH211 19/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350622 2001 SN212 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350623 2001 SJ217 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350624 2001 SY221 19/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
350625 2001 SX222 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350626 2001 ST243 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350627 2001 SF256 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350628 2001 SR262 24/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350629 2001 SK317 19/09/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
350630 2001 SG319 21/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
350631 2001 TP 07/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
350632 2001 TU4 08/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
350633 2001 TU16 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350634 2001 TZ59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350635 2001 TB60 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350636 2001 TJ61 13/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350637 2001 TC72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
350638 2001 TK85 14/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350639 2001 TM101 15/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350640 2001 TW101 15/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350641 2001 TX101 15/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350642 2001 TS111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350643 2001 TX123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
350644 2001 TV128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350645 2001 TX135 13/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
350646 2001 TC136 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
350647 2001 TO141 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350648 2001 TP146 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
350649 2001 TN201 11/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350650 2001 TS208 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350651 2001 TN213 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350652 2001 TJ214 13/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
350653 2001 TQ215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
350654 2001 TH222 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350655 2001 TH235 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
350656 2001 TX237 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
350657 2001 TS241 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350658 2001 TY241 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
350659 2001 TF255 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
350660 2001 TG262 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
350661 2001 UM7 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350662 2001 UF11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
350663 2001 UF22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350664 2001 US29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350665 2001 UX40 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350666 2001 UO43 17/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350667 2001 UX59 17/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
350668 2001 UG61 17/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350669 2001 UA71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350670 2001 UV76 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350671 2001 UN78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350672 2001 UL91 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350673 2001 UR91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350674 2001 UB100 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350675 2001 UX128 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
350676 2001 UL136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350677 2001 UM149 23/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350678 2001 UG151 23/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350679 2001 UO158 23/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350680 2001 US160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350681 2001 UO172 18/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350682 2001 UQ176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350683 2001 UO183 16/10/2001 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
350684 2001 UZ192 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350685 2001 UU229 02/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
350686 2001 VV4 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350687 2001 VB12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
350688 2001 VD25 09/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
350689 2001 VB27 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350690 2001 VP56 10/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
350691 2001 VN63 10/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350692 2001 VM86 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350693 2001 VB109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350694 2001 VR111 12/11/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
350695 2001 VP126 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
350696 2001 WX8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350697 2001 WY10 17/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350698 2001 WL14 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
350699 2001 WK26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350700 2001 WM36 17/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL