Danh sách tiểu hành tinh/349601–349700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349601 2008 TY140 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349602 2008 TB187 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349603 2008 TH189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349604 2008 UL1 20/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
349605 2008 UZ3 23/10/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
349606 Fleurance 2008 UX5 26/10/2008 Vicques M. Ory 960 m MPC · JPL
349607 2008 US15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
349608 2008 UU22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349609 2008 UF23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349610 2008 UK42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349611 2008 UV51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349612 2008 UH56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349613 2008 UA66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349614 2008 UB67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349615 2008 UX74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349616 2008 UH82 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349617 2008 UD98 26/10/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
349618 2008 UY101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349619 2008 UK112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349620 2008 UY116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349621 2008 UU132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349622 2008 UH141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349623 2008 UX143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349624 2008 UQ148 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349625 2008 UA151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349626 2008 UD151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349627 2008 UY153 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349628 2008 UK156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349629 2008 UN160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349630 2008 UH163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
349631 2008 UV169 24/10/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
349632 2008 UQ178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
349633 2008 UG182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349634 2008 UU185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349635 2008 UJ192 25/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
349636 2008 UG198 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
349637 2008 UF210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349638 2008 UP216 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349639 2008 UO225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349640 2008 UA248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349641 2008 UB248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349642 2008 US250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349643 2008 UW256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349644 2008 UG260 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349645 2008 UJ270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349646 2008 UW281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349647 2008 UT294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349648 2008 US303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349649 2008 UF305 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349650 2008 UN315 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349651 2008 UT331 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349652 2008 UR335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
349653 2008 UZ346 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349654 2008 UB353 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
349655 2008 VD7 01/11/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
349656 2008 VD9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349657 2008 VD21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
349658 2008 VR33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349659 2008 VK47 03/11/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
349660 2008 VO48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349661 2008 VS48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349662 2008 VL57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349663 2008 VZ68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349664 2008 VR70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349665 2008 VL74 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349666 2008 VC80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349667 2008 WN10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
349668 2008 WH11 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
349669 2008 WA32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
349670 2008 WF59 22/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
349671 2008 WY66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
349672 2008 WR68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
349673 2008 WB74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349674 2008 WH76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349675 2008 WD77 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349676 2008 WZ79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349677 2008 WF82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349678 2008 WO83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349679 2008 WE88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349680 2008 WU88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349681 2008 WE89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349682 2008 WC90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349683 2008 WP90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349684 2008 WY98 24/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
349685 2008 WA108 30/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349686 2008 WS110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349687 2008 WD113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349688 2008 WN115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349689 2008 WP118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349690 2008 WG127 19/11/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
349691 2008 WC136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349692 2008 WX139 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349693 2008 XS2 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349694 2008 XF3 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349695 2008 XA4 02/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
349696 2008 XS4 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
349697 2008 XC11 01/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349698 2008 XV21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349699 2008 XW22 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349700 2008 XG34 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL