Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/349501–349600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349501 2008 OT19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
349502 2008 OR24 31/07/2008 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
349503 2008 PW2 03/08/2008 Dauban F. Kugel 700 m MPC · JPL
349504 2008 PQ11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
349505 2008 PE14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
349506 2008 PT17 11/08/2008 Dauban F. Kugel 690 m MPC · JPL
349507 2008 QY 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349508 2008 QJ5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349509 2008 QR5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349510 2008 QP12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
349511 2008 QR12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
349512 2008 QM46 25/08/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
349513 2008 RS 02/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 820 m MPC · JPL
349514 2008 RM8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349515 2008 RE14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349516 2008 RY14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349517 2008 RM23 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
349518 2008 RL30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349519 2008 RW30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
349520 2008 RU40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349521 2008 RA62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349522 2008 RF68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349523 2008 RY73 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349524 2008 RG74 06/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
349525 2008 RL95 07/09/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
349526 2008 RH96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349527 2008 RS113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349528 2008 RN130 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349529 2008 RX135 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
349530 2008 RY138 06/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
349531 2008 SQ2 06/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
349532 2008 SF3 22/09/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
349533 2008 SO5 22/09/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
349534 2008 ST8 22/09/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
349535 2008 SZ13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
349536 2008 ST18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349537 2008 SG24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349538 2008 SC27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349539 2008 SM32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349540 2008 SG41 20/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
349541 2008 SS52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
349542 2008 SW53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349543 2008 SM67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349544 2008 SM78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349545 2008 SX87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349546 2008 SU98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349547 2008 SO106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349548 2008 SY110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349549 2008 SE111 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349550 2008 ST120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
349551 2008 SA122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349552 2008 SD126 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349553 2008 SE128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349554 2008 SU141 24/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
349555 2008 SX142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
349556 2008 SL143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349557 2008 SJ145 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349558 2008 SB147 24/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349559 2008 SX157 24/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
349560 2008 SN158 24/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
349561 2008 SS159 24/09/2008 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
349562 2008 SD163 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
349563 2008 SY165 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349564 2008 SE172 21/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349565 2008 SX175 23/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
349566 2008 SC182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349567 2008 SP184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349568 2008 SQ185 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349569 2008 SN199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349570 2008 SP203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349571 2008 SH235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349572 2008 SZ235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349573 2008 SR240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349574 2008 SH241 29/09/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
349575 2008 SD243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349576 2008 SR259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
349577 2008 SJ263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349578 2008 SC265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349579 2008 SM268 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349580 2008 ST269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349581 2008 SO279 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349582 2008 SL280 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
349583 2008 SD281 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349584 2008 SO285 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
349585 2008 SU294 22/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
349586 2008 TQ5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
349587 2008 TT7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
349588 2008 TZ9 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
349589 2008 TW10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349590 2008 TL18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
349591 2008 TH26 23/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349592 2008 TJ48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
349593 2008 TG61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349594 2008 TX69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349595 2008 TA70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349596 2008 TE93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
349597 2008 TF95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349598 2008 TT113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349599 2008 TS117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
349600 2008 TJ131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL