Danh sách tiểu hành tinh/350301–350400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350301 2012 UR32 20/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350302 2012 UQ33 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350303 2012 UW35 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
350304 2012 UT38 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
350305 2012 UD42 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350306 2012 UP43 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350307 2012 US43 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350308 2012 US46 03/03/2000 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
350309 2012 UZ46 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
350310 2012 UR48 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
350311 2012 UK52 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
350312 2012 UW52 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350313 2012 UB55 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350314 2012 UJ55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350315 2012 UW58 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350316 2012 US59 10/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350317 2012 UG61 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
350318 2012 UY61 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350319 2012 UF62 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350320 2012 UD63 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
350321 2012 UZ65 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350322 2012 UA66 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350323 2012 UN66 12/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350324 2012 UW74 12/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
350325 2012 UY74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
350326 2012 UU76 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350327 2012 UM77 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
350328 2012 UU77 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350329 2012 UG78 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350330 2012 UV88 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
350331 2012 UP89 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
350332 2012 UQ89 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350333 2012 UM90 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350334 2012 UZ97 10/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
350335 2012 UG99 22/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
350336 2012 UG100 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
350337 2012 UO100 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
350338 2012 UE102 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350339 2012 UO102 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350340 2012 UG103 25/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
350341 2012 UQ103 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350342 2012 UT103 16/10/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
350343 2012 UJ105 18/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
350344 2012 UQ105 06/11/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 2,1 km MPC · JPL
350345 2012 UD108 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350346 2012 UL108 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350347 2012 UM108 10/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
350348 2012 UO109 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
350349 2012 UP109 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350350 2012 UX110 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350351 2012 UT118 24/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350352 2012 UE119 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350353 2012 UL119 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350354 2012 UQ121 10/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
350355 2012 UJ123 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
350356 2012 UK124 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
350357 2012 UO124 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350358 2012 UU124 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350359 2012 UF127 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350360 2012 UJ131 26/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350361 2012 UC135 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
350362 2012 UR135 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
350363 2012 UQ137 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350364 2012 UL143 20/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
350365 2012 UF145 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
350366 2012 UN146 12/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
350367 2012 UX150 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350368 2012 UG151 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350369 2012 UF152 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350370 2012 UG152 22/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
350371 2012 UZ152 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
350372 2012 UL153 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
350373 2012 UO153 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
350374 2012 UR153 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350375 2012 UC154 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
350376 2012 UP154 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350377 2012 UQ155 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350378 2012 UB160 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350379 2012 UG160 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350380 2012 UZ160 16/03/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
350381 2012 UL162 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350382 2012 UF164 21/11/2003 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
350383 2012 VM4 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350384 2012 VS5 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350385 2012 VT8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350386 2012 VF10 05/02/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
350387 2012 VP10 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350388 2012 VT10 03/10/1997 Caussols ODAS 600 m MPC · JPL
350389 2012 VM11 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
350390 2012 VV12 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350391 2012 VJ14 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350392 2012 VA17 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 770 m MPC · JPL
350393 2012 VD18 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350394 2012 VQ18 31/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
350395 2012 VR18 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
350396 2012 VF19 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350397 2012 VT21 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
350398 2012 VR24 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350399 2012 VA25 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350400 2012 VR26 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL