Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/349301–349400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349301 2007 TX451 12/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
349302 2007 UF9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
349303 2007 UB10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
349304 2007 UF18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
349305 2007 UN31 19/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349306 2007 UA41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349307 2007 UT42 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
349308 2007 UU45 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349309 2007 UO51 20/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349310 2007 UB54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349311 2007 UW56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349312 2007 UU58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349313 2007 UL68 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349314 2007 UG81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349315 2007 UP90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349316 2007 UQ93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349317 2007 UY100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349318 2007 UV101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349319 2007 UN103 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349320 2007 UO104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349321 2007 UJ109 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349322 2007 UQ110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349323 2007 UG123 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349324 2007 UQ129 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349325 2007 UW132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349326 2007 UT133 26/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349327 2007 VJ 01/11/2007 Eskridge G. Hug 2,5 km MPC · JPL
349328 2007 VJ1 01/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
349329 2007 VS5 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
349330 2007 VK7 02/11/2007 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
349331 2007 VP11 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349332 2007 VD28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349333 2007 VJ43 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349334 2007 VS45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349335 2007 VV49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349336 2007 VT56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349337 2007 VZ56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349338 2007 VH59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349339 2007 VW76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349340 2007 VU80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349341 2007 VE82 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
349342 2007 VV87 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
349343 2007 VU93 19/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
349344 2007 VR95 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349345 2007 VP101 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349346 2007 VG108 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349347 2007 VQ108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349348 2007 VZ117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349349 2007 VG119 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
349350 2007 VN119 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349351 2007 VD124 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349352 2007 VL124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349353 2007 VP128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349354 2007 VS136 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349355 2007 VM145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349356 2007 VJ146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349357 2007 VC170 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
349358 2007 VV183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349359 2007 VK190 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
349360 2007 VL190 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349361 2007 VQ191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
349362 2007 VC197 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349363 2007 VW206 09/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
349364 2007 VM209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349365 2007 VT223 07/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349366 2007 VB227 11/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
349367 2007 VL235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349368 2007 VS244 12/11/2007 Marly P. Kocher 2,9 km MPC · JPL
349369 2007 VE272 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349370 2007 VW274 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349371 2007 VQ283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349372 2007 VL301 15/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
349373 2007 VW303 04/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349374 2007 VV309 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
349375 2007 VY309 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349376 2007 VL310 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349377 2007 VC323 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349378 2007 VG326 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349379 2007 WR3 17/11/2007 Costitx Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
349380 2007 WX5 17/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
349381 2007 WX9 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349382 2007 WZ33 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349383 2007 WN39 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349384 2007 WF51 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349385 2007 WU55 29/11/2007 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
349386 Randywright 2007 WA56 30/11/2007 Charleston R. Holmes 3,1 km MPC · JPL
349387 2007 WR61 16/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349388 2007 WC62 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349389 2007 XU2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349390 2007 XT15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
349391 2007 XG18 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
349392 2007 XQ28 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349393 2007 XR39 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349394 2007 XN40 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
349395 2007 XX40 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349396 2007 XW46 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349397 2007 XM52 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349398 2007 XZ54 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349399 2007 XD56 02/12/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
349400 2007 YK3 17/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL