Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/350101–350200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350101 2011 OB22 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350102 2011 OU25 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
350103 2011 OZ37 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350104 2011 OA44 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350105 2011 OY48 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350106 2011 PS8 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350107 2011 PE10 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
350108 2011 PX14 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
350109 2011 PB15 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
350110 2011 QJ1 29/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
350111 2011 QC7 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350112 2011 QM8 14/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
350113 2011 QM9 21/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
350114 2011 QM10 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
350115 2011 QE12 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350116 2011 QQ22 27/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350117 2011 QA25 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350118 2011 QW40 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
350119 2011 QN55 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350120 2011 QE59 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
350121 2011 QM59 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350122 2011 QR63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
350123 2011 QJ64 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350124 2011 QR68 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350125 2011 QN77 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
350126 2011 QM91 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350127 2011 QO94 26/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
350128 2011 QV96 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,3 km MPC · JPL
350129 2011 QX96 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350130 2011 RH2 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350131 2011 RK3 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350132 2011 RC6 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
350133 2011 RB7 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350134 2011 RD18 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350135 2011 SP1 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350136 2011 SB43 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
350137 2011 SX43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
350138 2011 ST46 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350139 2011 SN51 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
350140 2011 SR59 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350141 2011 SE61 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
350142 2011 SP61 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350143 2011 SW63 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350144 2011 SE64 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
350145 2011 SH72 12/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350146 2011 SD79 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350147 2011 SO80 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350148 2011 SN83 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350149 2011 SQ86 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
350150 2011 SG88 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
350151 2011 SJ101 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
350152 2011 SD104 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350153 2011 SH114 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350154 2011 SJ136 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
350155 2011 SZ137 30/09/2003 Kvistaberg UDAS 6,8 km MPC · JPL
350156 2011 SU180 31/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
350157 2011 SU182 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350158 2011 SH195 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350159 2011 ST202 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350160 2011 SP206 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
350161 2011 SZ221 04/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
350162 2011 SE236 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
350163 2011 SV261 23/10/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
350164 2011 TB6 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350165 2011 TO11 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350166 2011 TH12 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
350167 2011 TL13 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
350168 2011 TK16 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
350169 2011 UL 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
350170 2011 UP18 23/03/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
350171 2011 UF33 30/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
350172 2011 UC86 15/12/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
350173 2011 UL96 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350174 2011 US115 29/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350175 2011 UA116 30/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
350176 2011 UK122 01/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350177 2011 UD131 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350178 Eisleben 2011 UR139 30/03/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
350179 2011 UY145 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
350180 2011 UU181 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350181 2011 UJ185 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
350182 2011 UL188 30/05/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
350183 2011 UD198 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
350184 2011 UU256 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350185 Linnell 2011 UA260 03/06/2006 Mauna Kea D. D. Balam 1,3 km MPC · JPL
350186 2011 UY301 27/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
350187 2011 US325 06/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
350188 2011 UR332 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
350189 2011 UT336 20/09/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
350190 2011 UE397 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
350191 2011 UG402 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
350192 2011 WG32 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
350193 2011 WS106 31/10/2010 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
350194 2011 WX117 22/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
350195 2011 YE2 29/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350196 2011 YH65 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
350197 2012 AV5 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
350198 2012 AL14 25/09/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
350199 2012 BK68 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
350200 2012 CA6 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL