Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/349101–349200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349101 2007 EN221 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
349102 2007 FN12 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349103 2007 FH31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
349104 2007 FH33 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349105 2007 GQ8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
349106 2007 GT13 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349107 2007 GA18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349108 2007 GD18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
349109 2007 GQ19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
349110 2007 GW23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
349111 2007 GH24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349112 2007 GJ24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
349113 2007 GL25 13/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
349114 2007 GT35 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349115 2007 GR36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349116 2007 GS37 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349117 2007 GC71 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
349118 2007 GK74 14/03/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
349119 2007 HN2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
349120 2007 HS8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
349121 2007 HB11 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
349122 2007 HJ20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349123 2007 HS22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349124 2007 HW23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349125 2007 HZ40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349126 2007 HE50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349127 2007 HA67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349128 2007 HF71 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349129 2007 HH72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349130 2007 HM73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349131 2007 HR80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
349132 2007 HW81 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
349133 2007 JB 25/01/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
349134 2007 JN1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349135 2007 JT14 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
349136 2007 JH17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349137 2007 JS24 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349138 2007 JT27 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
349139 2007 JX30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
349140 2007 JD34 09/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349141 2007 KX6 26/05/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
349142 2007 KO9 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349143 2007 LC1 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349144 2007 LL7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
349145 2007 LP25 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
349146 2007 MC3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349147 2007 MU10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349148 2007 ML12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349149 2007 NY1 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
349150 2007 NY5 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
349151 2007 NH6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
349152 2007 OM2 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
349153 2007 OS2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
349154 2007 OF6 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
349155 2007 PS5 06/08/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
349156 2007 PV9 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
349157 2007 PJ12 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
349158 2007 PS16 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349159 2007 PA28 14/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
349160 2007 PB29 15/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
349161 2007 PN37 13/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349162 2007 PX37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
349163 2007 PA40 15/08/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
349164 2007 PL40 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349165 2007 PT44 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
349166 2007 PP50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349167 2007 QB6 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349168 2007 QW12 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349169 2007 QY16 16/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
349170 2007 RT7 05/09/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
349171 2007 RG8 05/09/2007 Marly P. Kocher 1,9 km MPC · JPL
349172 2007 RX22 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349173 2007 RT38 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
349174 2007 RV56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349175 2007 RB57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349176 2007 RD67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349177 2007 RU71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
349178 2007 RX74 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349179 2007 RG94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349180 2007 RA103 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
349181 2007 RY105 11/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
349182 2007 RT112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349183 2007 RX112 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349184 2007 RR125 12/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349185 2007 RN130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349186 2007 RX141 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349187 2007 RQ147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
349188 2007 RV149 12/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
349189 2007 RQ157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
349190 2007 RC167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349191 2007 RD172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349192 2007 RL174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349193 2007 RE178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349194 2007 RJ181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349195 2007 RF189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349196 2007 RR204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349197 2007 RH210 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349198 2007 RJ211 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349199 2007 RC228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349200 2007 RT232 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL