Danh sách tiểu hành tinh/34001–34100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34001 2000 OR5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34002 Movsesian 2000 OD6 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34003 Ivozell 2000 OU6 29/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34004 Gregorini 2000 OS7 30/07/2000 Montelupo M. Tombelli, D. Guidetti 7,5 km MPC · JPL
34005 2000 OY7 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34006 2000 OQ9 31/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
34007 2000 OS11 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34008 2000 OB12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34009 2000 OX12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34010 Tassiloschwarz 2000 OH13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34011 Divyakranthi 2000 OK14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34012 Prashaant 2000 OD15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34013 2000 OG15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34014 Pingali 2000 OP15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34015 2000 OR16 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34016 Chaitanya 2000 OY16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34017 Geeve 2000 OD17 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34018 2000 OK19 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34019 2000 OU19 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34020 2000 ON21 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34021 Suhanijain 2000 OW22 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34022 2000 OY23 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34023 2000 OH24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34024 Cormaclarkin 2000 OO24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34025 Caolannbrady 2000 OX24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34026 Valpagliarino 2000 OA25 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34027 2000 OL25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34028 Wuhuiyi 2000 OP25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34029 2000 OX25 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34030 Tabuchi 2000 OM26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34031 Fukumitsu 2000 OU26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34032 2000 OC27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34033 2000 OH27 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34034 Shehadeh 2000 OQ27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34035 2000 OV27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34036 2000 OX27 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34037 2000 OZ27 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34038 Abualragheb 2000 OA28 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34039 Torsteinvik 2000 OB29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34040 2000 OX30 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34041 2000 OD31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34042 Espeseth 2000 OQ31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34043 2000 OS31 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34044 Obafial 2000 OZ31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34045 2000 OD34 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34046 2000 OQ34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34047 Gloria 2000 OJ35 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34048 2000 OR35 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34049 Myrelleangela 2000 ON36 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34050 2000 OU36 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34051 2000 OK37 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34052 2000 OL37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34053 Carlquines 2000 OF38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34054 2000 OE39 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34055 2000 OU41 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34056 2000 OJ42 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34057 2000 ON44 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34058 2000 OT44 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34059 2000 OS45 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34060 2000 OZ45 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
34061 2000 OC48 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34062 2000 OD48 31/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34063 Mariamakarova 2000 OA49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34064 2000 OK51 30/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34065 2000 OD52 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34066 2000 OS52 31/07/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34067 2000 OA55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
34068 2000 OB56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
34069 2000 OZ56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
34070 2000 OK57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
34071 2000 OT57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
34072 2000 OU58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
34073 2000 OW58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
34074 2000 OG59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
34075 2000 OE60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
34076 2000 OK60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
34077 Yoshiakifuse 2000 OV68 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
34078 2000 PF 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,6 km MPC · JPL
34079 Samoylova 2000 PD1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34080 Clarakeng 2000 PE1 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34081 Chowkitmun 2000 PH1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34082 2000 PL2 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34083 Feretova 2000 PE4 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34084 2000 PM4 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34085 2000 PE5 05/08/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
34086 2000 PP5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
34087 2000 PA7 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
34088 Satokosuka 2000 PC7 06/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
34089 Smoter 2000 PL7 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34090 Cewhang 2000 PG10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34091 2000 PQ10 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34092 2000 PF11 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34093 2000 PP11 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
34094 2000 PV11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34095 2000 PW11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34096 2000 PC12 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34097 2000 PD12 01/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34098 2000 PM12 02/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
34099 2000 PT12 08/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34100 Thapa 2000 PQ13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL