Danh sách tiểu hành tinh/348901–349000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348901 2006 SU360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348902 2006 SD365 30/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348903 2006 SZ372 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
348904 2006 SP374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
348905 2006 SJ392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348906 2006 SL392 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348907 2006 SC396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348908 2006 SA397 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348909 2006 SE402 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348910 2006 SE409 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
348911 2006 SM409 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
348912 2006 TV8 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348913 2006 TJ9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
348914 2006 TN9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348915 2006 TG12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
348916 2006 TF13 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348917 2006 TM19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
348918 2006 TV19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348919 2006 TT21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348920 2006 TW25 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
348921 2006 TV26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348922 2006 TJ27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348923 2006 TN27 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
348924 2006 TL28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
348925 2006 TR28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348926 2006 TS37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
348927 2006 TR39 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
348928 2006 TQ41 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
348929 2006 TS42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
348930 2006 TW46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348931 2006 TL55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348932 2006 TD61 15/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
348933 2006 TR66 11/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
348934 2006 TA67 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348935 2006 TD67 28/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
348936 2006 TQ68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
348937 2006 TE69 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348938 2006 TV71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348939 2006 TT74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348940 2006 TY75 11/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
348941 2006 TV76 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348942 2006 TC93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348943 2006 TV93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
348944 2006 TA94 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
348945 2006 TV96 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348946 2006 TO97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348947 2006 TV101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348948 2006 TD105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348949 2006 TY106 15/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348950 2006 TT114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
348951 2006 TD119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
348952 2006 TD120 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348953 2006 TY124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348954 2006 TE125 11/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
348955 2006 UG 16/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 3,4 km MPC · JPL
348956 2006 UW6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348957 2006 US9 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348958 2006 UO26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348959 2006 UP29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348960 2006 UM31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348961 2006 UO37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
348962 2006 UM38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348963 2006 UQ46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348964 2006 UC49 25/08/2006 Lulin Lulin Obs. 2,3 km MPC · JPL
348965 2006 UF53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
348966 2006 UX59 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348967 2006 UR73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
348968 2006 UY78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348969 2006 UT80 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348970 2006 UA81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348971 2006 UH81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348972 2006 UJ94 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
348973 2006 UJ97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348974 2006 UV100 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
348975 2006 UG111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348976 2006 UJ116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348977 2006 UF117 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348978 2006 UL117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
348979 2006 UM119 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
348980 2006 UQ119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348981 2006 UQ128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348982 2006 UB139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348983 2006 UF159 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348984 2006 UK160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348985 2006 UM164 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348986 2006 UK170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348987 2006 UY173 23/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348988 2006 UB180 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348989 2006 UB183 17/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
348990 2006 UJ184 19/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
348991 2006 UD185 23/10/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
348992 2006 UP189 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348993 2006 UT189 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348994 2006 UM190 19/10/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
348995 2006 UA191 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
348996 2006 UR194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348997 2006 UP197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348998 2006 UV203 22/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
348999 2006 UR220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349000 2006 UU240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also