Danh sách tiểu hành tinh/348801–348900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348801 2006 QZ43 31/07/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
348802 2006 QF58 17/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
348803 2006 QS105 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348804 2006 QG115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
348805 2006 QQ126 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348806 2006 QL128 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
348807 2006 QM128 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348808 2006 QR142 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
348809 2006 QW160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348810 2006 QJ164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
348811 2006 QO164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
348812 2006 QP183 29/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
348813 2006 QK186 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348814 2006 QN186 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348815 2006 RA3 01/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348816 2006 RF15 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348817 2006 RE16 14/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
348818 2006 RM17 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
348819 2006 RQ27 14/09/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348820 2006 RN30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348821 2006 RA38 12/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
348822 2006 RF46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348823 2006 RS46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348824 2006 RX50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348825 2006 RV54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348826 2006 RY56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348827 2006 RF58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348828 2006 RJ59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348829 2006 RX62 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348830 2006 RQ68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348831 2006 RD78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348832 2006 RC81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348833 2006 RX83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348834 2006 RV92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348835 2006 RL98 16/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348836 2006 RN108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,5 km MPC · JPL
348837 2006 RO110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,9 km MPC · JPL
348838 2006 RO121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348839 2006 SE4 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348840 2006 SK7 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348841 2006 SC11 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348842 2006 SL15 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348843 2006 SB24 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
348844 2006 SQ32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348845 2006 SO36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
348846 2006 SB40 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348847 2006 SC41 18/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348848 2006 SK59 16/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348849 2006 SR71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348850 2006 SY73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348851 2006 SP79 17/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
348852 2006 ST86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348853 2006 SP88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348854 2006 SB89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348855 2006 SG98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348856 2006 SQ128 17/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
348857 2006 SR128 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348858 2006 SW128 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348859 2006 SA129 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348860 2006 SU130 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
348861 2006 SD132 16/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348862 2006 SK133 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
348863 2006 SQ138 20/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348864 2006 SG139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
348865 2006 SO141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348866 2006 SH144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348867 2006 SO145 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348868 2006 SR152 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
348869 2006 SN157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
348870 2006 SO160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348871 2006 SS162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348872 2006 SN176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
348873 2006 SC182 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
348874 2006 SM199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348875 2006 SP201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348876 2006 SR201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348877 2006 SS202 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348878 2006 SX205 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
348879 2006 SJ210 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
348880 2006 SY211 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348881 2006 SR218 29/09/2006 Kitami K. Endate 670 m MPC · JPL
348882 2006 SP240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348883 2006 SF245 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348884 2006 SN259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348885 2006 SQ259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348886 2006 SF264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348887 2006 SU265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348888 2006 SX266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348889 2006 SD268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348890 2006 SC270 26/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348891 2006 SC274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
348892 2006 SA294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348893 2006 SF301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348894 2006 ST314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348895 2006 SS334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348896 2006 SE339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348897 2006 SA343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348898 2006 SF347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
348899 2006 SX348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348900 2006 SR357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL