Danh sách tiểu hành tinh/349701–349800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349701 2008 XR37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349702 2008 XJ46 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349703 2008 XW50 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349704 2008 XH51 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
349705 2008 XX51 03/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
349706 2008 XF52 04/12/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
349707 2008 YU2 21/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
349708 2008 YY2 01/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349709 2008 YY3 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349710 2008 YP5 22/12/2008 Marly P. Kocher 2,2 km MPC · JPL
349711 2008 YM8 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349712 2008 YP8 24/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 790 m MPC · JPL
349713 2008 YQ9 25/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 1,1 km MPC · JPL
349714 2008 YF11 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349715 2008 YT16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349716 2008 YO26 24/12/2008 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
349717 2008 YS28 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 790 m MPC · JPL
349718 2008 YF37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349719 2008 YB40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349720 2008 YB44 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349721 2008 YJ45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349722 2008 YE50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349723 2008 YR52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349724 2008 YP62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
349725 2008 YK65 30/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349726 2008 YH68 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349727 2008 YM69 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349728 2008 YF70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349729 2008 YF80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349730 2008 YV80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349731 2008 YS86 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349732 2008 YB93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
349733 2008 YW97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349734 2008 YH104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349735 2008 YU105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349736 2008 YF109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349737 2008 YU109 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349738 2008 YB110 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
349739 2008 YJ117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349740 2008 YJ126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349741 2008 YM130 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349742 2008 YV131 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349743 2008 YB134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349744 2008 YH134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349745 2008 YG140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349746 2008 YG145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349747 2008 YL146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349748 2008 YD151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349749 2008 YJ155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349750 2008 YZ155 22/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349751 2008 YQ156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349752 2008 YP157 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349753 2008 YD167 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349754 2008 YP171 31/12/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
349755 2009 AE2 04/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 1,1 km MPC · JPL
349756 2009 AV7 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349757 2009 AA13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349758 2009 AM13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349759 2009 AR17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349760 2009 AY19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349761 2009 AR22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349762 2009 AL25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349763 2009 AS27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349764 2009 AY28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349765 2009 AR37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349766 2009 AH43 07/01/2009 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
349767 2009 BD1 17/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
349768 2009 BL1 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
349769 2009 BJ6 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
349770 2009 BW7 21/01/2009 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
349771 2009 BF8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
349772 2009 BW8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349773 2009 BP9 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
349774 2009 BG10 21/01/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
349775 2009 BW14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349776 2009 BV15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
349777 2009 BS17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349778 2009 BQ30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349779 2009 BK34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349780 2009 BZ35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349781 2009 BX42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349782 2009 BN45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349783 2009 BR49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349784 2009 BA54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349785 Hsiaotejen 2009 BP55 16/01/2009 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
349786 2009 BP60 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349787 2009 BB62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349788 2009 BZ62 20/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
349789 2009 BA64 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349790 2009 BM68 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
349791 2009 BO69 25/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349792 2009 BO70 25/01/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
349793 2009 BX73 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349794 2009 BD74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349795 2009 BV76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
349796 2009 BK80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
349797 2009 BK82 30/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
349798 2009 BQ87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349799 2009 BD88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349800 2009 BN89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL