Danh sách tiểu hành tinh/348701–348800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348701 2006 BM224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348702 2006 BR245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
348703 2006 BM269 28/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
348704 2006 BU274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
348705 2006 BG276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348706 2006 BF278 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
348707 2006 CL3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
348708 2006 CO9 04/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
348709 2006 CH26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348710 2006 CR29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
348711 2006 CA44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348712 2006 CO68 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348713 2006 DJ17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348714 2006 DF34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348715 2006 DW36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348716 2006 DK39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
348717 2006 DR41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348718 2006 DO42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348719 2006 DF47 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
348720 2006 DY50 23/02/2006 Eskridge Farpoint Obs. 780 m MPC · JPL
348721 2006 DJ70 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348722 2006 DS71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
348723 2006 DN106 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348724 2006 DP120 21/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
348725 2006 DC125 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348726 2006 DP157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348727 2006 DB163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348728 2006 DH216 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
348729 2006 EP44 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348730 2006 EK46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348731 2006 EH47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348732 2006 FT7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348733 2006 FH17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348734 2006 FX19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
348735 2006 FV22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348736 2006 FP35 28/03/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
348737 2006 FN41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
348738 2006 FQ51 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348739 2006 GS3 06/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 5,3 km MPC · JPL
348740 2006 GH4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348741 2006 GK25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348742 2006 GB31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348743 2006 HG5 19/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
348744 2006 HZ9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348745 2006 HB10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348746 2006 HK15 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
348747 2006 HN16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348748 2006 HO24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348749 2006 HG40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348750 2006 HQ41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348751 2006 HT43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
348752 2006 HX49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
348753 2006 HH54 20/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
348754 2006 HZ62 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348755 2006 HD66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348756 2006 HS73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348757 2006 HS80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348758 2006 HS91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348759 2006 HB93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348760 2006 HK107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348761 2006 HT107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348762 2006 HS111 29/04/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
348763 2006 HD153 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
348764 2006 JM21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348765 2006 JC23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348766 2006 JW34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348767 2006 JW36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348768 2006 JJ40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348769 2006 JR43 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348770 2006 JL53 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348771 2006 KQ 17/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348772 2006 KN15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348773 2006 KX23 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
348774 2006 KG27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348775 2006 KR35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348776 2006 KZ37 24/05/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
348777 2006 KX50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348778 2006 KS53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348779 2006 KJ54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348780 2006 KD57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348781 2006 KB60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348782 2006 KY61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348783 2006 KJ86 24/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
348784 2006 KK112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
348785 2006 OD12 21/07/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348786 2006 OG20 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
348787 2006 PX5 12/08/2006 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
348788 2006 PK7 12/08/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
348789 2006 PF10 13/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
348790 2006 PM14 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
348791 2006 PY22 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
348792 2006 PA30 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
348793 2006 QH3 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348794 2006 QC9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348795 2006 QL10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
348796 2006 QX26 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348797 2006 QO29 17/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
348798 2006 QG30 20/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
348799 2006 QT33 23/08/2006 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
348800 2006 QK43 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL