Danh sách tiểu hành tinh/348601–348700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348601 2005 XD20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
348602 2005 XX23 02/12/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
348603 2005 XA35 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348604 2005 XF41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
348605 2005 XN48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348606 2005 XJ65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348607 2005 XJ87 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
348608 2005 XH92 06/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
348609 2005 XL111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
348610 2005 XG116 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348611 2005 XJ116 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
348612 2005 YP 21/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
348613 2005 YG4 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348614 2005 YQ5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348615 2005 YU13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348616 2005 YK15 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
348617 2005 YL26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348618 2005 YV30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348619 2005 YY41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
348620 2005 YE52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
348621 2005 YV52 21/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
348622 2005 YP65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348623 2005 YS65 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
348624 2005 YD66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348625 2005 YU67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348626 2005 YT85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348627 2005 YK91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
348628 2005 YV95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348629 2005 YW109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
348630 2005 YB120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
348631 2005 YN121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348632 2005 YY126 27/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
348633 2005 YM130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
348634 2005 YL132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348635 2005 YV142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348636 2005 YX142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
348637 2005 YW147 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348638 2005 YE164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348639 2005 YN167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348640 2005 YZ167 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348641 2005 YM168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348642 2005 YY174 30/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
348643 2005 YT175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348644 2005 YN186 29/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
348645 2005 YD187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
348646 2005 YT188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
348647 2005 YD196 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348648 2005 YG196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
348649 2005 YZ203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
348650 2005 YP217 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348651 2005 YL218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
348652 2005 YV219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
348653 2005 YF246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348654 2005 YT250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348655 2005 YS264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348656 2005 YR266 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348657 2005 YU271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348658 2005 YJ272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348659 2005 YW280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
348660 2006 AU10 04/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
348661 2006 AR13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
348662 2006 AH54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
348663 2006 AK68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348664 2006 AE90 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
348665 2006 BV2 20/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348666 2006 BR10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348667 2006 BX11 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348668 2006 BT16 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
348669 2006 BF18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
348670 2006 BX19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
348671 2006 BZ41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
348672 2006 BX51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348673 2006 BR58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
348674 2006 BA61 22/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
348675 2006 BU61 22/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
348676 2006 BL64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
348677 2006 BY65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
348678 2006 BB74 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
348679 2006 BL75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
348680 2006 BO75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348681 2006 BF76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348682 2006 BE77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348683 2006 BS85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
348684 2006 BC89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
348685 2006 BS90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
348686 2006 BH91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348687 2006 BC96 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348688 2006 BX98 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348689 2006 BD103 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 5,1 km MPC · JPL
348690 2006 BD105 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
348691 2006 BF108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348692 2006 BF110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348693 2006 BP116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348694 2006 BT135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
348695 2006 BG163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
348696 2006 BL177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
348697 2006 BD183 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348698 2006 BO193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348699 2006 BK205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348700 2006 BA214 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL