Danh sách tiểu hành tinh/349401–349500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349401 2007 YK11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349402 2007 YL12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
349403 2007 YP13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349404 2007 YR13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349405 2007 YF26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
349406 2007 YU27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349407 2007 YY29 29/12/2007 Suno Suno Obs. 4,4 km MPC · JPL
349408 2007 YQ32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349409 2007 YS41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349410 2007 YD42 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349411 2007 YT48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349412 2007 YC49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349413 2007 YT54 31/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
349414 2007 YA66 30/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
349415 2007 YH68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
349416 2008 AL5 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349417 2008 AF7 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349418 2008 AB10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349419 2008 AO19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349420 2008 AX19 10/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
349421 2008 AJ22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
349422 2008 AG29 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
349423 2008 AK37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349424 2008 AE42 10/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
349425 2008 AD46 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349426 2008 AJ46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349427 2008 AJ57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349428 2008 AZ67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
349429 2008 AO69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
349430 2008 AT84 10/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
349431 2008 AN85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
349432 2008 AV109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349433 2008 AW109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349434 2008 AL134 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349435 2008 AJ135 25/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
349436 2008 AL135 11/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349437 2008 BP 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349438 2008 BA1 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349439 2008 BF1 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
349440 2008 BQ2 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349441 2008 BB4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349442 2008 BK22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349443 2008 BT36 30/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
349444 2008 BM39 30/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349445 2008 BH50 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349446 2008 CA2 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
349447 2008 CM8 02/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349448 2008 CJ54 11/01/2008 Lulin Lulin Obs. 3,1 km MPC · JPL
349449 2008 CS59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349450 2008 CF69 08/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
349451 2008 CH69 08/02/2008 Mayhill W. G. Dillon 4,4 km MPC · JPL
349452 2008 CK71 06/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
349453 2008 CD76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349454 2008 CK79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349455 2008 CL85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349456 2008 CZ93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
349457 2008 CT114 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
349458 2008 CP117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
349459 2008 CH118 11/02/2008 Costitx Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
349460 2008 CH128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
349461 2008 CQ134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349462 2008 CS136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349463 2008 CB137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349464 2008 CN137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349465 2008 CT149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349466 2008 CO163 10/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
349467 2008 CE168 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349468 2008 CV175 06/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
349469 2008 CW175 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
349470 2008 CT181 09/02/2008 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
349471 2008 CP188 10/02/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
349472 2008 CD212 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349473 2008 CF214 11/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
349474 2008 DE3 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349475 2008 DA9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
349476 2008 DX23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
349477 2008 DA24 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349478 2008 DK25 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349479 2008 DW42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349480 2008 DS72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
349481 2008 DO73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349482 2008 DV73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349483 2008 DC88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349484 2008 EW9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349485 2008 EQ92 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
349486 2008 EW143 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349487 2008 EZ163 09/03/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
349488 2008 FV14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349489 2008 FC131 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349490 2008 GG22 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
349491 2008 GB29 03/04/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
349492 2008 GB30 03/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
349493 2008 GN39 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349494 2008 GK121 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349495 2008 JH35 03/05/2008 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
349496 2008 KZ34 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
349497 2008 NK 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
349498 2008 ND3 11/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 630 m MPC · JPL
349499 2008 OX5 29/07/2008 Vallemare Borbon V. S. Casulli 860 m MPC · JPL
349500 2008 OH8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL