Danh sách tiểu hành tinh/348401–348500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348401 2005 JD25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348402 2005 JP34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
348403 2005 JY41 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348404 2005 JB44 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
348405 2005 JT59 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348406 2005 JA93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348407 Patkósandrás 2005 JC94 12/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 680 m MPC · JPL
348408 2005 JH98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348409 2005 JQ117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348410 2005 JU128 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348411 2005 JO174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
348412 2005 KR9 30/05/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
348413 2005 MW36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348414 2005 MY40 30/06/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
348415 2005 MG45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348416 2005 MX54 20/06/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
348417 2005 NW8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348418 2005 NM27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
348419 2005 NZ55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348420 2005 NT57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
348421 2005 NB65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348422 2005 ND66 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
348423 2005 NG78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348424 2005 NV89 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348425 2005 NH125 04/07/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
348426 2005 OY6 28/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
348427 2005 OH9 27/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
348428 2005 OK18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
348429 2005 OP20 28/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
348430 2005 QV5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
348431 2005 QL7 24/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
348432 2005 QR12 24/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348433 2005 QV17 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
348434 2005 QB19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
348435 2005 QM35 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348436 2005 QE54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
348437 2005 QO60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
348438 2005 QT61 26/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
348439 2005 QL74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
348440 2005 QV74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
348441 2005 QO80 30/07/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
348442 2005 QY88 30/08/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
348443 2005 QL110 27/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348444 2005 QU111 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
348445 2005 QU132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348446 2005 QT150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
348447 2005 QJ154 27/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
348448 2005 QY159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
348449 2005 QU173 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
348450 2005 QB183 29/08/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
348451 2005 RU9 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
348452 2005 RU20 01/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
348453 2005 RN24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
348454 2005 RL25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348455 2005 RG34 15/09/2005 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
348456 2005 RF46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
348457 2005 ST6 30/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
348458 2005 SX13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
348459 2005 SS14 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
348460 2005 SK15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
348461 2005 SH19 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 1,4 km MPC · JPL
348462 2005 SH20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
348463 2005 SY24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348464 2005 SB36 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348465 2005 SF57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348466 2005 SQ64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
348467 2005 SY67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348468 2005 SA70 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348469 2005 SP70 28/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
348470 2005 SJ83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
348471 2005 SV90 30/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
348472 2005 SN92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
348473 2005 SV96 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348474 2005 SF104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348475 2005 SX112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348476 2005 SC120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348477 2005 SX124 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
348478 2005 SN128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
348479 2005 SH153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348480 2005 SN159 26/09/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
348481 2005 SR163 27/09/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
348482 2005 SR175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348483 2005 ST182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348484 2005 SM192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
348485 2005 SB194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348486 2005 SY195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348487 2005 SP207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348488 2005 SZ218 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
348489 2005 SC219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
348490 2005 SB221 29/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
348491 2005 SN230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
348492 2005 SS238 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348493 2005 ST247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348494 2005 SV278 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
348495 2005 SJ281 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348496 2005 SG287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
348497 2005 TA5 01/10/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
348498 2005 TJ5 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
348499 2005 TK9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
348500 2005 TE52 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL