Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/349201–349300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349201 2007 RZ239 14/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
349202 2007 RZ245 12/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
349203 2007 RQ247 13/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
349204 2007 RA256 14/09/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
349205 2007 RU257 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349206 2007 RZ269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349207 2007 RM273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349208 2007 RY278 05/09/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
349209 2007 RK281 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349210 2007 RP288 13/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349211 2007 RF294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349212 2007 RF302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349213 2007 RB303 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349214 2007 RE308 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349215 2007 RG312 12/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
349216 2007 RO312 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
349217 2007 RD314 10/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
349218 2007 RX315 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
349219 2007 SV11 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 580 m MPC · JPL
349220 2007 SD13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
349221 2007 SO16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349222 2007 TW4 02/10/2007 Antares ARO 1,8 km MPC · JPL
349223 2007 TB8 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349224 2007 TD10 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349225 2007 TL14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
349226 2007 TK22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349227 2007 TW25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349228 2007 TC28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349229 2007 TH31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349230 2007 TU31 05/10/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
349231 2007 TB34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349232 2007 TY34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349233 2007 TL43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349234 2007 TY44 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349235 2007 TC48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349236 2007 TN48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349237 Quaglietti 2007 TH69 13/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,3 km MPC · JPL
349238 2007 TE77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
349239 2007 TX83 08/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
349240 2007 TV86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349241 2007 TQ87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349242 2007 TE92 04/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
349243 2007 TB105 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349244 2007 TV109 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349245 2007 TW111 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349246 2007 TA113 08/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
349247 2007 TH113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
349248 2007 TF120 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
349249 2007 TE121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349250 2007 TT122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349251 2007 TT127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349252 2007 TJ130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349253 2007 TX130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349254 2007 TY138 09/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349255 2007 TK151 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
349256 2007 TJ152 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
349257 2007 TY152 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
349258 2007 TB153 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
349259 2007 TH168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349260 2007 TS175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349261 2007 TG180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349262 2007 TD184 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
349263 2007 TD188 14/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
349264 2007 TW191 04/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
349265 2007 TN200 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349266 2007 TF202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349267 2007 TK208 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349268 2007 TS211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349269 2007 TN219 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349270 2007 TS227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349271 2007 TU233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349272 2007 TJ266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349273 2007 TH268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
349274 2007 TY289 12/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349275 2007 TY293 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349276 2007 TB311 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349277 2007 TH319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349278 2007 TF324 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349279 2007 TK331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349280 2007 TJ335 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349281 2007 TV338 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349282 2007 TK358 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349283 2007 TF359 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349284 2007 TN365 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349285 2007 TG366 09/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349286 2007 TW371 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349287 2007 TX372 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349288 2007 TP377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349289 2007 TY381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349290 2007 TA386 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349291 2007 TV387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349292 2007 TD408 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349293 2007 TN410 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
349294 2007 TG425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349295 2007 TZ426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349296 2007 TH433 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349297 2007 TW447 14/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
349298 2007 TX447 14/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
349299 2007 TE448 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349300 2007 TQ448 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL