Danh sách tiểu hành tinh/348301–348400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348301 2004 YM23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348302 2004 YY25 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
348303 2005 AB2 01/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348304 2005 AN19 08/01/2005 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
348305 2005 AV28 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
348306 2005 AY28 15/01/2005 Socorro LINEAR 180 m MPC · JPL
348307 2005 AX31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348308 2005 AB34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348309 2005 AQ41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348310 2005 AX43 15/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348311 2005 AX59 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348312 2005 AR72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
348313 2005 AB73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348314 2005 BC 16/01/2005 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
348315 2005 BA7 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348316 2005 BJ12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348317 2005 BB18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
348318 2005 BH19 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348319 2005 CH2 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
348320 2005 CU10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
348321 2005 CM11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348322 2005 CS13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348323 2005 CN28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348324 2005 CY39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348325 2005 CU42 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
348326 2005 CW48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348327 2005 CC60 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348328 2005 CR60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
348329 2005 CF66 09/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
348330 2005 CG79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348331 2005 EO5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348332 2005 EJ29 03/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
348333 2005 EP32 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348334 2005 EL33 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348335 2005 EK36 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348336 2005 ED38 04/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348337 2005 EP40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348338 2005 EK45 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
348339 2005 EG48 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
348340 2005 EQ48 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
348341 2005 EO51 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
348342 2005 ET61 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
348343 2005 EG69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348344 2005 EE79 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348345 2005 EM84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348346 2005 EB94 06/03/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,9 km MPC · JPL
348347 2005 EV98 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
348348 2005 EJ99 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348349 2005 EQ102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348350 2005 EO112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348351 2005 ER113 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
348352 2005 EV133 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348353 2005 EM153 08/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348354 2005 EU155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
348355 2005 EO157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348356 2005 EF165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348357 2005 ET170 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348358 2005 EE180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348359 2005 EF198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
348360 2005 EP202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348361 2005 EW218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348362 2005 EQ243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348363 2005 EZ243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
348364 2005 EV245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348365 2005 EJ259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348366 2005 ER259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
348367 2005 EN260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348368 2005 EO264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
348369 2005 EJ276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348370 2005 EN279 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
348371 2005 EC280 10/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348372 2005 EB286 01/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
348373 2005 EO288 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348374 2005 EP288 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348375 2005 EG295 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348376 2005 GZ1 01/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
348377 2005 GA2 01/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
348378 2005 GE7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348379 2005 GP7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
348380 2005 GH13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348381 2005 GJ17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
348382 2005 GR17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
348383 Petibon 2005 GA33 02/04/2005 Nogales J.-C. Merlin 820 m MPC · JPL
348384 2005 GH38 03/04/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
348385 2005 GJ55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
348386 2005 GQ68 02/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
348387 2005 GR78 06/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348388 2005 GA81 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348389 2005 GW99 07/04/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
348390 2005 GY106 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
348391 2005 GU115 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348392 2005 GS127 10/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348393 2005 GB128 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
348394 2005 GH180 09/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348395 2005 GG181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348396 2005 HA3 17/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
348397 2005 HT5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
348398 2005 HK9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348399 2005 JS2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348400 2005 JF21 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch AMO +1km · 1,2 km MPC · JPL