Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/348201–348300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348201 2004 RZ31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348202 2004 RO37 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
348203 2004 RO38 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348204 2004 RZ39 07/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
348205 2004 RP42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
348206 2004 RU42 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348207 2004 RG54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348208 2004 RL60 08/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
348209 2004 RY64 13/07/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
348210 2004 RX65 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
348211 2004 RM69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348212 2004 RC75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348213 2004 RT80 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348214 2004 RO82 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
348215 2004 RQ94 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348216 2004 RK97 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348217 2004 RQ100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348218 2004 RT111 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
348219 2004 RE130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348220 2004 RT148 09/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
348221 2004 RU163 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348222 2004 RH170 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
348223 2004 RD185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348224 2004 RE189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348225 2004 RF193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348226 2004 RO221 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348227 2004 RQ231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348228 2004 RY246 11/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348229 2004 RS262 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348230 2004 RO314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348231 2004 RT317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348232 2004 RR319 13/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
348233 2004 RU335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348234 2004 RW336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348235 2004 RR337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
348236 2004 SE5 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
348237 2004 SW13 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348238 2004 SL18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
348239 Societadante 2004 SB26 20/09/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
348240 2004 SE31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348241 2004 SB33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348242 2004 SH45 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348243 2004 SL50 22/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
348244 2004 SC51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348245 2004 SA57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
348246 2004 TL2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348247 2004 TS7 05/10/2004 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
348248 2004 TJ11 08/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348249 2004 TO11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
348250 2004 TO51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348251 2004 TP71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348252 2004 TU83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
348253 2004 TT97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348254 2004 TR102 06/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
348255 2004 TS106 07/10/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
348256 2004 TY113 07/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
348257 2004 TA123 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
348258 2004 TW129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348259 2004 TF162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
348260 2004 TL173 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
348261 2004 TO177 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
348262 2004 TS189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348263 2004 TL199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348264 2004 TT217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348265 2004 TG221 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348266 2004 TV295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
348267 2004 TN307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348268 2004 TZ322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348269 2004 TY327 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348270 2004 TS340 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
348271 2004 TZ345 15/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
348272 2004 TC348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
348273 2004 VK6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348274 2004 VC19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348275 2004 VA20 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
348276 2004 VB26 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
348277 2004 VE38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348278 2004 VX52 04/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348279 2004 VL107 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 790 m MPC · JPL
348280 2004 WA9 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
348281 2004 WS9 22/11/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348282 2004 XY2 02/12/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
348283 2004 XS10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348284 2004 XZ15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348285 2004 XD16 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348286 2004 XF26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348287 2004 XZ36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
348288 2004 XQ41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
348289 2004 XT70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
348290 2004 XY85 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348291 2004 XT99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348292 2004 XV105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348293 2004 XJ109 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348294 2004 XM145 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
348295 2004 XB149 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
348296 2004 XK181 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348297 2004 XJ191 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
348298 2004 XR191 11/12/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
348299 2004 YO11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348300 2004 YG14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL