Danh sách tiểu hành tinh/349001–349100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349001 2006 UT246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349002 2006 UY249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349003 2006 UW267 27/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349004 2006 UU268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349005 2006 UT270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349006 2006 UZ273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349007 2006 UA274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349008 2006 UJ274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
349009 2006 UK274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349010 2006 UO275 28/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,3 km MPC · JPL
349011 2006 UP277 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349012 2006 UG282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349013 2006 UM285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349014 2006 UC288 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349015 2006 UF289 14/10/2006 Lulin Observatory Lulin Obs. 3,4 km MPC · JPL
349016 2006 UV289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349017 2006 UA331 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
349018 2006 UD352 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
349019 2006 UE358 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349020 2006 UJ361 21/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349021 2006 VB7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349022 2006 VE9 11/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349023 2006 VD11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
349024 2006 VC13 01/11/2006 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
349025 2006 VP16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349026 2006 VU17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
349027 2006 VG22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349028 2006 VH24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349029 2006 VN31 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349030 2006 VA32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349031 2006 VR36 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
349032 2006 VU37 11/11/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
349033 2006 VT42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349034 2006 VW48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349035 2006 VD49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349036 2006 VD54 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349037 2006 VA62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349038 2006 VS62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349039 2006 VS65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349040 2006 VM74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349041 2006 VF84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349042 2006 VN85 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349043 2006 VK101 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
349044 2006 VC122 14/11/2006 Junk Bond D. Healy 3,4 km MPC · JPL
349045 2006 VK126 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349046 2006 VD134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
349047 2006 VJ142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
349048 2006 VQ149 09/11/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
349049 2006 VC170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349050 2006 VH171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349051 2006 WQ2 19/11/2006 Needville Needville Obs. 4,3 km MPC · JPL
349052 2006 WA11 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349053 2006 WB40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349054 2006 WD52 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349055 2006 WK78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349056 2006 WR83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349057 2006 WL107 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349058 2006 WX133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
349059 2006 WQ142 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349060 2006 WQ156 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349061 2006 WR177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349062 2006 WN191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349063 2006 XA 01/12/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
349064 2006 XQ6 09/12/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
349065 2006 XC11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349066 2006 XF18 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349067 2006 XS63 09/12/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
349068 2006 YT13 26/12/2006 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
349069 2006 YX19 25/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
349070 2007 AW9 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349071 2007 AU19 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349072 2007 AN26 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349073 2007 AQ27 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
349074 2007 BM8 25/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
349075 2007 BJ46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349076 2007 BJ67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349077 2007 BZ100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349078 2007 CT14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
349079 2007 CP24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349080 2007 CL49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
349081 2007 CB55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
349082 2007 DR3 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
349083 2007 DT8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349084 2007 DO9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349085 2007 DK35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
349086 2007 DX52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349087 2007 DD53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
349088 2007 DK67 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
349089 2007 DZ89 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
349090 2007 DO95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349091 2007 ED48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
349092 2007 ER64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349093 2007 EG67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
349094 2007 EM73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349095 2007 ET78 10/03/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
349096 2007 ED102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349097 2007 ET154 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349098 2007 EN175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349099 2007 ES212 08/03/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
349100 2007 EQ220 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL