Danh sách tiểu hành tinh/348001–348100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348001 2003 SY213 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
348002 2003 SE239 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348003 2003 SR246 26/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
348004 2003 SL252 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
348005 2003 SP255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348006 2003 SG258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348007 2003 SB266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
348008 2003 SE266 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348009 2003 SB276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348010 2003 SJ278 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
348011 2003 SX287 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348012 2003 SL288 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
348013 2003 SO299 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348014 2003 SG304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348015 2003 ST323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348016 2003 SV325 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348017 2003 SL330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
348018 2003 SF334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348019 2003 SQ335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
348020 2003 SE339 26/09/2003 Apache Point SDSS 970 m MPC · JPL
348021 2003 SU372 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
348022 2003 SA392 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
348023 2003 SR427 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348024 2003 TX5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348025 2003 TS6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
348026 2003 TV16 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348027 2003 TD50 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
348028 2003 UD4 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
348029 2003 UG4 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
348030 2003 UK16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348031 2003 UT18 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
348032 2003 UM20 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
348033 2003 UO22 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348034 Deslorieux 2003 UJ26 24/10/2003 Le Creusot J.-C. Merlin 1,4 km MPC · JPL
348035 2003 UV28 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348036 2003 UP36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348037 2003 UV49 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348038 2003 UZ52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
348039 2003 UC78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
348040 2003 UV83 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
348041 2003 UA93 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
348042 2003 UO104 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348043 2003 UJ127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348044 2003 UG138 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348045 2003 UP138 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348046 2003 UF144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348047 2003 UM144 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348048 2003 UF149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348049 2003 UO155 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348050 2003 UZ176 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
348051 2003 UO184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348052 2003 UH187 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348053 2003 UA206 22/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348054 2003 UD208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348055 2003 US213 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
348056 2003 UV228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348057 2003 UR235 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348058 2003 UD236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348059 2003 UM236 22/10/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
348060 2003 UT257 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348061 2003 UR272 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348062 2003 UU274 30/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
348063 2003 UJ276 29/10/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348064 2003 UK281 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
348065 2003 UT295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348066 2003 UV300 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348067 2003 UX314 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348068 2003 UY370 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348069 2003 UZ376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
348070 2003 UA412 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
348071 2003 WP 16/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
348072 2003 WD11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
348073 2003 WN22 20/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348074 2003 WP26 22/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
348075 2003 WD38 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348076 2003 WU39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348077 2003 WK63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348078 2003 WL64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348079 2003 WH66 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348080 2003 WJ75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348081 2003 WK80 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348082 2003 WB84 21/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
348083 2003 WG94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348084 2003 WO94 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348085 2003 WF100 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348086 2003 WP101 21/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348087 2003 WC111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348088 2003 WY115 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348089 2003 WG125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
348090 2003 WX138 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
348091 2003 WZ154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348092 2003 WO158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348093 2003 WT159 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348094 2003 WT176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348095 2003 WV193 24/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
348096 2003 XH18 14/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
348097 2003 XH19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348098 2003 XN36 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348099 2003 YY4 16/12/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348100 2003 YQ10 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL