Danh sách tiểu hành tinh/347901–348000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347901 2002 VD5 04/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
347902 2002 VO71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347903 2002 VC76 07/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347904 2002 VO138 15/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
347905 2002 WV12 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347906 2002 WT24 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
347907 2002 WQ30 24/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
347908 2002 XW1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347909 2002 XL18 05/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
347910 2002 XP52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347911 2002 XA121 03/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347912 2002 YK15 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347913 2002 YL26 31/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
347914 2003 AN3 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347915 2003 AQ51 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
347916 2003 BO37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347917 2003 BS39 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347918 2003 BD42 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347919 2003 BS42 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347920 2003 BX46 24/01/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
347921 2003 BU70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347922 2003 BA77 29/01/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347923 2003 BA91 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
347924 2003 BP93 09/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
347925 2003 CF12 28/01/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
347926 2003 CH17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
347927 2003 DZ12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
347928 2003 EM 03/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347929 2003 EG24 06/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347930 2003 EN27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
347931 2003 EE41 08/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347932 2003 FW4 25/03/2003 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
347933 2003 FF58 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
347934 2003 FS59 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347935 2003 FV61 26/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347936 2003 FK66 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
347937 2003 FR86 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
347938 2003 FF94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
347939 2003 FA99 30/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
347940 Jorgezuluaga 2003 FZ128 30/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 3,4 km MPC · JPL
347941 2003 FQ130 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347942 2003 GV14 03/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347943 2003 GF57 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
347944 2003 HO17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
347945 2003 HM23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347946 2003 HE26 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
347947 2003 LA 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347948 2003 MW5 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347949 2003 OO15 23/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347950 2003 OM26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347951 2003 OM29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347952 2003 PK4 02/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
347953 2003 QG 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
347954 2003 QV23 21/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347955 2003 QV27 25/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347956 2003 QP61 23/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347957 2003 QD77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
347958 2003 QL89 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
347959 2003 QE100 28/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
347960 2003 QX105 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347961 2003 RK1 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
347962 2003 RC5 03/09/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 900 m MPC · JPL
347963 2003 RB8 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
347964 2003 RE8 05/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347965 2003 RZ9 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
347966 2003 RG24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
347967 2003 SU25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347968 2003 SD31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347969 2003 SK33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
347970 2003 SL42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
347971 2003 SN44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
347972 2003 SW44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
347973 2003 SM60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
347974 2003 SR61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347975 2003 SU63 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347976 2003 SM70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347977 2003 SE80 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
347978 2003 SY86 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347979 2003 SZ90 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347980 2003 SQ91 18/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
347981 2003 SM95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347982 2003 SG98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347983 2003 SB99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
347984 2003 SZ106 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347985 2003 SQ108 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
347986 2003 SP115 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347987 2003 SY116 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
347988 2003 SJ123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347989 2003 SH134 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
347990 2003 SO136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
347991 2003 SR144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
347992 2003 SB148 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347993 2003 SD165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
347994 2003 SL165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
347995 2003 SZ177 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
347996 2003 SS194 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347997 2003 SH207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347998 2003 SA209 24/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347999 2003 SP209 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348000 2003 SK210 26/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also