Danh sách tiểu hành tinh/347301–347400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347301 2011 OR35 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347302 2011 OH51 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
347303 2011 PS3 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
347304 2011 PK7 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
347305 2011 QT3 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347306 2011 QN4 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347307 2011 QW5 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347308 2011 QN6 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
347309 2011 QQ10 20/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
347310 2011 QF17 05/07/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
347311 2011 QF28 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
347312 2011 QL33 21/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
347313 2011 QB46 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
347314 2011 QE46 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
347315 2011 QK46 11/11/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
347316 2011 QJ63 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
347317 2011 QX75 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347318 2011 QV76 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
347319 2011 QB96 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347320 2011 RS15 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347321 2011 SH6 12/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
347322 2011 SB27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
347323 2011 SM39 12/03/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
347324 2011 SE72 28/01/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
347325 2011 SM117 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347326 2011 SZ178 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
347327 2011 SV196 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
347328 2011 SC218 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347329 2011 SZ263 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
347330 2011 SV266 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
347331 2011 UE121 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347332 2011 UK295 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
347333 2012 BV19 13/11/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
347334 2012 MV5 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
347335 2012 NF1 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347336 Changmeemann 2012 NN1 18/08/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
347337 2012 OR5 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347338 2012 OC6 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
347339 2012 PN12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347340 2012 PM16 20/09/2001 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
347341 2012 PF18 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347342 2012 PC31 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347343 2012 PK31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347344 2012 PW36 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347345 2012 QQ9 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
347346 2012 QD13 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347347 2012 QV16 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347348 2012 QM20 05/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
347349 2012 QP20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347350 2012 QK21 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347351 2012 QW22 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347352 2012 QX22 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347353 2012 QX24 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347354 2012 QU29 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347355 2012 QV33 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347356 2012 QK35 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347357 2012 QQ36 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347358 2012 QR40 01/02/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
347359 2012 QF41 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347360 2012 QU41 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
347361 2012 QV41 16/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
347362 2012 QB42 09/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
347363 2012 QR51 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347364 2012 RQ1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
347365 2012 RK3 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347366 2012 RL4 26/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347367 2012 RS4 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
347368 2012 RD6 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
347369 2012 RK6 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
347370 2012 RU6 06/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
347371 2012 RL7 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
347372 2012 RQ8 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
347373 2012 RZ8 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
347374 2012 RM10 14/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347375 2012 RL12 03/10/1996 Prescott P. G. Comba 900 m MPC · JPL
347376 2012 RU12 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347377 2012 RH14 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347378 2012 RM14 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347379 2012 RV17 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347380 2012 RX17 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
347381 2012 RG19 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347382 2012 RS19 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
347383 2012 RB21 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
347384 2012 RB24 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347385 2012 RO24 14/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
347386 2012 RO25 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347387 2012 RL29 23/10/2001 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
347388 2012 RF34 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
347389 2012 RH34 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347390 2012 RV34 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347391 2012 RL35 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347392 2012 RP35 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347393 2012 RR41 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
347394 2012 SK1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347395 2012 SQ4 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347396 2012 SZ5 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347397 2012 SD6 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347398 2012 SW8 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347399 2012 SR11 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347400 2012 SW11 14/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL